Maritiem onderwijs visueel belicht

RMC Education programmes put in a visual map

 

Vandaag de dag concurreren maritieme hoofdsteden steeds meer op talent en op hun vermogen zich aan te passen aan een continu veranderende dynamiek in de directe omgeving en in de markt. 

Een van de pijlers van concurreren op talent is de maritieme kennis die over generaties is opgebouwd en is ingebed in een fijnmazig sociaal netwerk. Maurice Jansen, senior onderzoeker en business developer bij Erasmus UPT brengt deze kennis kaart. Hij heeft een maritieme kennis-, onderzoeks- en onderwijslandschapskaart van Rotterdam ontwikkeld. 

Rotterdam Maritieme onderwijsmap

Wat deze infographic zo krachtig maakt, is dat het de breedte en diepte van de Rotterdamse maritieme onderwijsprogramma’s voor jongeren visualiseert. De kaart illustreert 7 leerlijnen die jongeren leiden naar een carrière in de maritieme sector en haven. We onderscheiden: zeevaart en binnenvaart, scheeps- en jachtbouw, waterbouw, bagger en offshore, havenlogistiek, procesindustrie en onderhoud en visserij. 

Maritieme kennis hub

De onderwijslandschapskaart laat zien dat Rotterdam een ​​van de meest geavanceerde maritieme kenniscentra ter wereld is geworden. Naast een visualisatie van het huidige opleidingenlandschap ontvouwt zich een vraag hoe de leerpaden aansluiten bij economische ontwikkeling van een stad, regio of land. Een tweede vraag is of nieuwe sectoren, zoals offshore wind, energietransitie, digitalisering of duurzame havenontwikkeling al onderdeel uitmaken van de leerpaden die aan jongeren worden aangeboden. 

Leerpaden opnieuw uitvinden

Maurice Jansen: "Als we kinderen willen wijzen op een toekomst in de haven- en maritieme industrie, moeten we deze leertrajecten opnieuw uitvinden op basis van de behoeften van de arbeidsmarkt en van de nieuwe beroepen in een circulaire en emissieloze economie.”

Ook een eigen onderwijsmap voor uw regio ontwikkelen? Bel nu en plan uw afspraak met Maurice Jansen in.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen