Stad en regio

Complexiteit van steden inzichtelijk maken

Steden oefenen al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht uit. Je kunt er werken, wonen en consumeren. De rol van steden als economische aanjager is divers en complex. Erasmus UPT helpt beleidsmakers, overheden en bedrijven betere besluiten te nemen door toepasbare analyses, toekomst scenario's en gedegen onderzoek. 

De specialisten stedelijke economie van Erasmus UPT doen onder meer onderzoek naar:

In het onderzoek speelt niet alleen mee hoe stad en regio feitelijk presteren, maar ook het beeld dat gebruikers van de stad hebben.

Prestatie en strategie

Steden voeren ook beleid uit. Door bijvoorbeeld strategisch in te grijpen in de economie van de stad kan het werk-, woon- en verblijfsklimaat versterken. Daarnaast ontwikkelen steden beleid voor grote maatschappelijke thema's als milieu en energie. Erasmus UPT is onderdeel van POTEnT, het Europees programma voor energietransitie. Voor dit soort beleidskeuzes leveren de experts van Erasmus UPT gedegen toepasbare analyses en onderzoek. 

Erasmus UPT doet ook onderzoek op het gebied van haven en logistiek & transport en mobiliteit.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.