Haven en logistiek

Havens zijn dynamische platforms in wereldwijde netwerken en ketens waar op elk moment van de dag goederenstromen, processen, informatie- en datastromen en mensen elkaar kruisen.

Erasmus UPT doet haven en maritiem transport onderzoek vanuit een breed economisch perspectief. Variërend van:

  • toekomstverkenningen, 
  • economische impact, 
  • havenmanagement, 
  • tot de relatie haven - stad.

Vragen die onze experts beantwoorden

Hoe ziet het maritieme en haven netwerk er over 10 jaar uit? Voor welke opgave staat de haven en welke inzichten zijn daarvoor benodigd? Wat zijn de ruimtelijk economische implicaties van de haven voor de stad? Hoe moeten bedrijfsstrategie en bedrijfsmodellen aangepast worden aan de veranderende maritieme omgeving om ons heen?

Deze voorbeelden van studies brengen inzichten en handvatten voor u als beleidsmaker, bedrijfsstrateeg of havenprofessional die u helpen betere beslissingen te nemen. 

Erasmus UPT doet ook onderzoek op het gebied van stad en regiotransport en mobiliteit. 

Meer weten over onze onderzoeks- en adviesdiensten? 

Economische impact en monitoring

Relatie haven - stad

Havenmanagement

Toekomstverkenningen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen