Specificaties

Bachelor Psychologie

Bacheloropleiding Psychologie
CROHO-code 56604
Titel / kwalificatie Bachelor of Science (BSc)
Faculteit / instituut Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Joint programme N.v.t.
Vorm van de opleiding Voltijd
Start van de opleiding september
Duur van de opleiding 3 jaar (voltijd)
Aantal studiepunten
180 ECTS (60 ECTS per studiejaar)
Instructietaal

Nederlands: onderwijsgroepen en toetsen. Engels: hoorcolleges, werkboeken en literatuur.

Accreditatie NVAO
Stage Optioneel
Studeren in het buitenland Optioneel
Numerus fixus Nee
Decentrale selectie n.v.t.
Bindend studieadvies Bindend studieadvies van toepassing
Toelating
Aanmelddeadline(s) 15 mei (EU/EEA/Non EU)
Collegegeld 2018/2019 € 2.060 (EU/EEA)*, € 6.400 (Non EU/EEA), afwijkende collegelden kunnen van toepassing zijn
Collegegeld 2017/2018 € 2.006 (EU/EEA)*, € 6.300 (Non EU/EEA), afwijkende collegelden kunnen van toepassing zijn
Website faculteit
www.eur.nl/essb/psychologie
Brochure Brochure Bachelor in Psychologie

Studie in cijfers

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.