Psychologie

Toelatingseisen voor Bachelor Psychologie

De bachelor Psychologie is een numerus fixus programma. Dit betekent dat we een beperkt aantal plekken (600) beschikbaar hebben en dat je geselecteerd moet worden voor het programma.

Het Selectie Reglement vind je hier.

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent de toelatingseisen van deze bachelor. Meer informatie over de aanmeld- en selectieprocedure vind je op deze pagina.
 

Toelatinggevende diploma’s

Je bent toelaatbaar voor deze bachelor met:

 • Een vwo diploma (alle profielen)
 • Een hbo propedeuse (alle richtingen)
 • Colloquium Doctum – deelname aan en beoordeling van de toetsen in maart.

Als je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma, kijk dan naar de lijst van buitenlandse diploma’s die toelating geven tot ons programma.
Wordt jouw diploma niet vermeld? Dan zal jouw toelaatbaarheid worden beoordeeld door het Admissions Office nadat je jouw aanmelding hebt ingediend.

Indien je jouw diploma nog niet hebt behaald, upload dan een diploma verklaring in jouw aanmelding.

Taaleisen

Bij de bachelor Psychologie is de voertaal Nederlands. Met Probleem Gestuurd Onderwijs als onderwijsmethode is het essentieel dat je de Nederlandse taal goed beheerst.

Je voldoet aan onze taaleis Nederlands met onderstaande vooropleidingen:

 • Je hebt een vwo diploma behaald.
 • Je hebt een hbo of wo opleiding afgerond waarvan de voertaal Nederlands was.
 • Je hebt een hbo propedeuse behaald van een opleiding waar de voertaal Nederlands was.


Je voldoet aan onze taaleis Nederlands met onderstaande niet-Nederlandse vooropleidingen en voorwaarden:

 • België, Vlaanderen: Diploma van Secundair Onderwijs
 • België, Wallonië: Diploma van Secundair Onderwijs met Nederlands als examenvak
 • Duitsland: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met Niederländisch als “Prüfungsfach” of “Leistungsfach”
 • Suriname: vwo-diploma of hbo(P)-diploma
 • Verenigd Koninkrijk: GCE A-level of GCE AS-level in Dutch of IGCSE First Language Dutch
 • European Baccalaureate: Dutch as first or second language
 • International Baccalaureate: Dutch A at Standard Level or Higher Level, Dutch B at Higher Level”””

Als bovenstaande niet op jouw van toepassing is, voldoe je niet aan de taaleis. Om jouw taalvaardigheid in Nederlands aan te tonen, dien je taaltoetsresultaten te uploaden bij jouw aanmelding.

Hier vind je de toetsen die wij accepteren.

 • Certificaat Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-II)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT): Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).

Houd er rekening mee dat als je een niet-EU nationaliteit hebt dat wij ook zullen vragen om bewijs van taalvaardigheid in het Engels. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met het Admissions Office; admissions.office@eur.nl

Deelname aan de selectie

Je kunt maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Per jaar vindt er eenmalig selectie plaats.

Een selectiepoging wordt geteld zodra:

 • Je een actieve aanmelding in Studielink hebt (gehad) na 15 januari.
 • Je het assessment niet hebt afgerond, maar wel een actieve aanmelding in Studielink hebt gehad na 15 januari.
 • Je jouw aanmelding in Studielink na 15 januari intrekt.