Toelating

Psychologie

De bachelor Psychologie is een numerus fixus programma. Dit betekent dat we een beperkt aantal plekken (600) beschikbaar hebben, dat een Selectie Assessment onderdeel is van de aanmeldprocedure en dat je geselecteerd moet worden voor het programma. Het Selectie Reglement vind je hier.

Op deze pagina vind je alle informatie omtrent de toelatingseisen van deze bachelor. Meer informatie over de aanmeld- en selectieprocedure vind je op deze pagina.

Toelatinggevende diploma’s

Je bent toelaatbaar voor deze bachelor met:

 • Een vwo-diploma (alle profielen)
 • Een hbo-propedeuse (alle richtingen)
 • Colloquium Doctum – deelname aan en beoordeling van de toetsen in maart.

Als je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma, kijk dan naar de lijst van buitenlandse diploma’s die toelating geven tot ons programma.
Wordt jouw diploma niet vermeld? Dan zal jouw toelaatbaarheid worden beoordeeld door het Admissions Office nadat je jouw aanmelding hebt ingediend. We kunnen via de email (of telefonisch) helaas geen uitsluitsel geven over jouw toelaatbaarheid.

Indien je jouw diploma nog niet hebt behaald, upload dan een diplomaverklaring in jouw aanmelding.

Taaleisen


Bij de bachelor Psychologie is de voertaal Nederlands. Met Probleem Gestuurd Onderwijs als onderwijsmethode is het essentieel dat je de Nederlandse taal goed beheerst.

Je voldoet aan onze taal eis Nederlands met onderstaande vooropleidingen:

 • Je hebt een vwo-diploma behaald.
 • Je hebt een hbo of wo opleiding afgerond waarvan de voertaal Nederlands was.
 • Je hebt een hbo-propedeuse behaald van een opleiding waar de voertaal Nederlands was.

Je voldoet aan onze taal eis Nederlands met onderstaande niet-Nederlandse vooropleidingen en voorwaarden:

 • België, Vlaanderen: Diploma van Secundair Onderwijs
 • België, Wallonië: Diploma van Secundair Onderwijs met Nederlands als examenvak
 • Duitsland: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife met Niederländisch als “Prüfungsfach” of “Leistungsfach”
 • Suriname: vwo-diploma of hbo(P)-diploma
 • Verenigd Koninkrijk: GCE A-level of GCE AS-level in Dutch of IGCSE First Language Dutch
 • European Baccalaureate: Dutch as first or second language
 • International Baccalaureate: Dutch A at Standard Level or Higher Level, Dutch B at Higher Level”””

Als het bovenstaande niet op jou van toepassing is, voldoe je niet aan de taaleis. Om jouw taalvaardigheid in Nederlands aan te tonen, dien je taaltoetsresultaten te uploaden bij jouw aanmelding.

Hier vind je de toetsen die wij accepteren.

 • Certificaat Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-II)
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT): Educatief Startbekwaam (STRT) en Educatief Professioneel (EDUP) (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).

Houd er rekening mee dat als je een diploma hebt behaald in een land dat niet binnen de EU valt, wij ook zullen vragen om bewijs van Engelse taalvaardigheid. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met het Admissions Office; admissions.office@eur.nl

Deelname aan de selectie

De laatste plaatsen voor academisch jaar 2022-2023 zijn op 15 augustus uitgegeven door Studielink. Het hoogst uitgegeven rangnummer is 973.

Je kunt maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Per jaar vindt er eenmalig een selectieprocedure plaats.

Een selectiepoging wordt geteld zodra:

 • Je een actieve aanmelding in Studielink hebt (gehad) na 15 januari.
 • Je het assessment niet hebt afgerond, maar wel een actieve aanmelding in Studielink hebt gehad na 15 januari.
 • Je jouw aanmelding in Studielink na 15 januari intrekt.

Meer informatie vind je hier. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden. Als je bent toegelaten en gaat beginnen aan de studie, zal je wel jaarlijks collegegeld moeten betalen.

Wij doen ons uiterste best je aanmelding binnen twee weken te beoordelen en je te laten weten of deze compleet is. Rond vakantieperioden kan dit wat langer duren. Meer informatie over het Selectie Assessment (indien je op de deadline een complete aanmelding hebt) volgt op 1 februari

Ja, je bent toelaatbaar met een afgeronde Associate Degree opleiding. Je bent tevens toelaatbaar als je het eerste jaar van een Associate Degree opleiding hebt afgerond, welke gelijk staat aan een hbo-propedeuse.

Er kan pas uitspraak gedaan worden over je toelaatbaarheid zodra je aanmelding ingediend is, inclusief alle vereiste documenten. Uitspraken die hiervoor gedaan worden over jouw toelaatbaarheid zijn enkel hypothetisch.

Nee, de bachelor programma’s binnen de ESSB hebben geen wiskunde-eis. Wel is statistiek een belangrijk vak binnen dit programma. Als je wilt instromen via de 21+-toets (het Colloquium Doctum) is wiskunde wel een van de vereiste toetsen.

Je kunt je aanmelden in Studielink vanaf oktober en we raden je aan om je zo vroeg mogelijk aan te melden, vanwege de grote drukte rond de aanmelddeadline.

Helaas niet, wij bieden enkel voltijd programma’s aan waarbij er fysiek onderwijs gegeven wordt. Het aantal contacturen van deze voltijdstudie is ongeveer 15 uur per week. Deze uren zijn verdeeld over circa 3 dagen. Het rooster verandert elk blok (= elke 9 weken). Naast de 15 contacturen, zal nog ongeveer hetzelfde aantal uren besteed moeten worden aan voorbereiding en zelfstudie. De studielast komt daarom neer op 30-40 uur per week. Daarnaast hanteren wij een Bindend Studie Advies (BSA). Dit houdt in dat je alle 60 studiepunten van het eerste jaar moet behalen om een negatief bindend studieadvies, met als consequentie verwijdering van de opleiding, te voorkomen.’’

Je kunt een plek aangeboden krijgen tot half augustus. Vorig jaar hebben alle kandidaten tot en met nummer 975 een plek aangeboden gekregen.

Ja, het is mogelijk om alsnog geselecteerd te worden voor het programma, ook als je niet tot een van de eerste 600 kandidaten behoort. Vorig jaar hebben alle kandidaten tot en met nummer 975 een plek aangeboden gekregen. Houd er rekening mee dat je tot halverwege augustus een plek aangeboden kan krijgen; dit proces verloopt automatisch via Studielink.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen