Veilig internet gebruik

Voor uw veiligheid en die van anderen is het van belang om uw IT apparatuur te beveiligen. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, kan niet alleen informatie of geld worden ontvreemd, ook is het mogelijk uw pc, telefoon en tablet of internetverbinding te misbruiken en zo anderen schade te berokkenen.

Uw universitaire werkplek en de servers van de EUR zijn voorzien van diverse maatregelen om misbruik te voorkomen. Zo worden automatisch updates geïnstalleerd, controleert een virusscanner de gebruikte bestanden en is gebruik van onbekende software niet zonder meer mogelijk. Al deze maatregelen veronderstellen wel een verantwoord gebruik, waarbij u zich bewust bent van eventuele risico’s en deze actief vermijdt.

Naast de door de EUR beheerde werkplek gebruikt u wellicht ook zelf beheerde- of apparatuur beheerd door anderen om werkzaamheden voor de EUR uit te voeren. In ieder geval is het ook voor deze apparatuur belangrijk dat ze beschermd zijn tegen misbruik.

Op de volgende pagina’s vindt u aanvullende informatie voor specifieke situaties:

  • Algemeen
  • Voor studenten
  • Voor medewerkers
  • PC & notebook
  • Telefoon & tablet