Rookvrije campus

De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht waarde aan een gezonde, prettige en schone werk- en leeromgeving. Alle EUR-locaties zijn daarom rookvrij. Dit is in lijn met de wetgeving voor rookvrije schoolterreinen die sinds 1 augustus 2020 van kracht is. Het rookverbod geldt 24/7 voor alle studenten, medewerkers, leveranciers, bewoners en overige campusgebruikers, zonder uitzonderingen en voor alle tabaks- en rookwaar inclusief e-sigaretten.

De campus rookvrij houden, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als iedereen zich aan deze landelijke maatregel houdt, zorgen we er samen voor dat de campus rookvrij is en blijft. Daarmee dragen we bij aan een gezondere samenleving.
 

Roken buiten de campus

Op de EUR-locaties zijn geen faciliteiten meer om sigaretten te doven en peuken weg te gooien. Wil je toch roken dan is dit alleen toegestaan buiten de campusterreinen. De campusgrenzen van locatie Woudestein worden sinds maart 2021 bij de entrees duidelijk gemarkeerd door een blauwe lijn op de grond en de ‘Rookvrije campus’ borden. Om vervuiling te voorkomen, zijn daar ook asbakken te vinden waarin sigaretten en peuken kunnen worden weggegooid. Op de overige EUR-locaties ontbreekt de blauwe lijn, omdat de buitenruimte daar van de gemeente is.

Rookvrije zone van locatie Woudestein
Smoke-free zone of location Woudestein

Handhaving rookvrije zone

De EUR houdt toezicht op naleving van de wetgeving voor rookvrije schoolterreinen. Dit betekent dat mensen die roken op de EUR-locaties, worden aangesproken. De EUR kan bij overtreding maatregelen treffen, zoals vastgelegd in het Ordereglement EUR Gebouwen, Terreinen en Voorzieningen.
Daarnaast zal ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport de wet gaan handhaven. Als aan de EUR opgelegde boetes te herleiden zijn naar een persoon, vereniging of organisatie, dan kan de EUR overgaan tot het verhalen van deze boete(s) op de desbetreffende persoon, vereniging of organisatie.

Roken tijdens werktijd?

Doordat rokers buiten het campusterrein moeten roken en hiervoor verder moeten lopen, kost een rookpauze meer tijd. Dit betekent waarschijnlijk een verandering in de dagelijkse routine. Medewerkers en leidinggevenden maken hierover afspraken met elkaar (meer informatie over rookbeleid op MyEUR). Beide partijen kunnen daarbij het initiatief nemen. Uitgangspunt is dat roken de werkzaamheden en werktijden niet in de weg mag staan.

Stoppen met roken

Voor EUR-medewerkers die graag willen stoppen met roken en die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben, biedt de EUR op bepaalde onderdelen ondersteuning. Op MyEUR kun je lezen welke mogelijkheden er zijn.

Veelgestelde vragen en informatie

Als je een opmerking of een vraag hebt, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar tomorrowscampus@eur.nl. Mogelijk staat je vraag hieronder.

De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht waarde aan een gezonde werk- en leeromgeving. Roken en meeroken zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van verslechtering van de gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat hoe eerder jongeren in aanraking komen met roken, hoe groter de kans is dat zij hieraan verslaafd raken. Veel jongeren beginnen met roken als zij starten met hun studie. Alle EUR-locaties zijn daarom rookvrij. Dit is in lijn met de wetgeving voor rookvrije schoolterreinen die vanaf 1 augustus 2020 van kracht is.

Ja. De Algemene Maatregel van Bestuur rondom rookvrije schoolterreinen, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet geldt voor alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) in Nederland.
 

Op de website ikstopnu.nl vind je veel informatie en tips over stoppen met roken. Daarnaast kun je via jouw huisarts advies krijgen en eventueel een doorverwijzing naar een cursus of programma 'Stoppen met roken'.

Let op! Hulpprogramma’s voor het stoppen met roken worden door (de meeste) zorgverzekeraars geheel vergoed. Let hier eventueel op bij het kiezen van een zorgverzekeraar.

Voor EUR-medewerkers biedt de EUR op bepaalde facetten ondersteuning. Op MyEUR kun je lezen welke mogelijkheden er zijn.

Omdat een rookpauze veel meer tijd kost, kun je best in de knoop komen met je werktijden. Uitgangspunt is dat roken de werkzaamheden en werktijden niet in de weg mogen staan. Bespreek dit punt met je leidinggevende want jullie zullen hier samen afspraken over moeten maken.

Peuken kun je weggooien in de speciale prullenbakken buiten de campus, aan de campusgrenzen. 

Nee, dit mag absoluut niet in verband met brandgevaar. Daarnaast behoren de parkeergarages tot het campusterrein. 

Projectgroep 

 • Laura Hofstee, beleidsadviseur Real Estate & Facilities (projectleider)
 • Annemiek Kuijsten, hoofd Services, RE&F
 • Naomi van der Maden, beleidsadviseur Human Resources
 • Joop Matthijsse, hoofd Studentenvoorzieningen, Education & Student Affairs
 • Jelle Jager, adviseur Security, RE&F
 • Wim Hanemaaijer, locatiebeheerder en teamleider Stewards, RE&F
 • Laura Lindsen, procescoördinator Campusvoorzieningen, RE&F
 • Communicatieadviseur

Stuurgroep

 • Marijke Weustink, directeur Real Estate & Facilities (voorzitter stuurgroep)
 • Lilian Jillissen, directeur Education and Student Affairs
 • Lieke Skidmore-Vencken, directeur Human Resources
 • Mireille Spapens, directeur Marketing & Communications
 • Denise Korthals-Altes, jurist Legal Affairs
 • Aisha de Valk-Abubaker, Facilities and Services Manager RSM (namens faculteiten)
 • Yogi Hendlin, U-Raad

Denktank

In de denktank zitten personen met expertise of interesse op het gebied van gedragsverandering en/of roken, vanuit o.a. ESSB, ESE, ESPHIL, Healthy’R, UB. Als je interesse hebt om ook mee te denken, dan kun je een mail sturen naar laura.hofstee@eur.nl .

Overige betrokken

Naast de leden van de stuurgroep, projectgroep en denktank zijn er nog meer personen en organisaties betrokken, zoals de afdeling Marketing & Communicatie, de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen