Checklist

Binnenkort start je met de coschappen en is het belangrijk dat je een aantal zaken van tevoren goed voorbereid of geregeld hebt. Zorg ervoor dat je:  

 1. bent ingeschreven in Studielink voor de master Geneeskunde (per de eerste van de maand waarin je start met het onderwijs); 

 1. bij elk nieuw collegejaar tijdig je herinschrijving regelt. Indien je per 1 september van het nieuwe collegejaar niet correct bent ingeschreven wordt toegang tot de coschappen en je ERNA-account ontzegd; 

 1. gecontroleerd hebt of je juiste e‐mailadres en telefoonnummer bekend zijn bij Studielink en daardoor in OSIRIS. Het is van groot belang dat je voor de opleiding en voor de afdelingen in de ziekenhuizen bereikbaar bent.

 1. regelmatig je EUR-studentenmail leest; je ontvangt bijna alle informatie over de coschappen of andere informatie van de opleiding of faculteit per e-mail; 

 1. je vaccinatieprogramma voor Hepatitis B hebt afgerond. Bij aanvang van elk nieuw coschap kan een ziekenhuis je verzoeken het inentingsbewijs voor hepatitis B en een geldige TBC-vrije verklaring te overhandigen; meer informatie over het vaccinatieprotocol is hier te vinden;

 1. voldoende verzekerd bent voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid (W.A.‐particulier). Meer informatie over verzekering tijdens je coschappen vind je in art. 4.3 van de 'Regeling van de positie van Geneeskundestudenten in de klinische praktijk';

 1. in bezit bent van de verplichte studiebenodigdheden en -boeken, zie hiervoor ook de boekenlijst; 

 1. je persoonlijke documenten hebt verzameld. Een instelling kan je verzoeken om kopieën op te sturen van je identiteitsbewijs, vaccinatieboekje en een uittreksel uit het geboorteregister. Als je die niet op tijd kunt aanleveren, word je niet tot de instelling toegelaten; Zorg ervoor dat je dit voor de start van ieder coschap klaar hebt liggen: legitimatiebewijs, inentingsbewijs tegen hepatitis B, geldige Mantoux;

 1. je OV-studentenkaart (wanneer je studiefinanciering hebt) geldig is als weekkaart, zodat je geen reiskosten hoeft te maken op werkdagen; 

 1. een afspraak maakt met de studieadviseur als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die zwaar wegen in de klinische fase; 

 1. je op de hoogte bent van de belangrijkste regelingen voor coassistenten; dit betreft procedurele, logistieke en praktische informatie in de 'Regeling van de positie van Geneeskundestudenten in de klinische praktijk' en in de OER en de reiskostenregelingen en de bijbehorende formulieren.

N.B. Om de start van je coschappen bij de ziekenhuizen zo soepel mogelijk te laten verlopen, stuurt het OSC voorafgaand aan je coschappen je indeling met NAW-gegevens naar de instellingen. Mocht je hier zwaar wegende bezwaren tegen hebben, neem dan contact op met het OSC via osc@erasmusmc.nl en onderbouw je standpunt.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen