Financiële vergoeding

Vergoeding voor begeleiding coassistenten

Per coschap ontvangt de betreffende affiliatie een vergoeding voor het begeleiden van de coassistenten. De hoogte van de vergoeding hangt af van het type coschap (reguliere coschappen of keuze of oudste coschappen) en staan vermeld in het affiliatiecontract.

Deze vergoeding wordt uitgekeerd per jaarplaats. Er is sprake van één jaarplaats daar waar een geaffilieerd ziekenhuis 50 weken per jaar een coassistent ontvangt en begeleidt.

Begeleiding van coassistenten gaat het hele jaar door, met uitzondering van de landelijk vastgestelde periode van de kerstvakantie. In de zomerperiode en de overige schoolvakanties gaan de coschappen gewoon door.

Reiskostenvergoeding

Coassistenten ontvangen vanuit het Erasmus MC een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten die zij in het kader van de coschappen maken. Meer informatie is hier te vinden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen