Hoe doet u een aanvraag?

Reisbeurs voor congresbezoek door medisch studenten

U wordt verzocht tenminste 2 maanden vóór het congres een aanvraag te doen, vergezeld van uw curriculum vitae, een korte beschrijving van het keuzeonderzoek, het ingediende abstract en de bevestiging hiervan door de congresorganisator, gegevens over het te bezoeken congres, een begroting inclusief vermelding van uw IBAN-nummer, evenals een aanbevelingsbrief van de wetenschappelijk begeleider.
Per congres zal er slechts aan één deelnemer van een afdeling een reisbeurs gegeven worden.

Gerrit Jan Mulder Prijs

Jaarlijks wordt deze prijs van 2.500,- euro toegekend aan twee studenten: één medisch student van het Erasmus MC voor zijn/haar afstudeeronderzoek en aan één masterstudent van een van de Erasmus MC research-masteropleidingen voor zijn/haar afstudeeronderzoek. Om in aanmerking te komen voor de Gerrit Jan Mulder Prijs wordt U verzocht om de volgende documenten aan te leveren:

1. Uw onderzoeksverslag, evt. aangevuld met relevante manuscripten of publicaties van door u verricht onderzoek.
2. Een kort CV, waarin ook de periode waarin het onderzoek werd uitgevoerd vermeld staat
3. Een evaluatie van de eigen inbreng, waarin uw bijdrage aan het onderzoek duidelijk wordt.
4. Een aanbevelingsbrief van de begeleider van uw onderzoeksproject.

Bovenstaande graag per email sturen naar GJM-stichting@erasmusmc.nl. De selectieprocedure vindt 1 keer per jaar plaats in het najaar.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen