Hoe doet u een aanvraag?

Reisbeurs voor congresbezoek door medisch studenten

U wordt verzocht tenminste 2 maanden vóór het congres een aanvraag te doen, vergezeld van uw curriculum vitae, een korte beschrijving van het keuzeonderzoek, het ingediende abstract en de bevestiging hiervan door de congresorganisator, gegevens over het te bezoeken congres, een begroting inclusief vermelding van uw IBANnummer, evenals een aanbevelingsbrief van de wetenschappelijk begeleider.

Gerrit Jan Mulder Prijs

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een medisch student van het Erasmus MC voor zijn/haar afstudeeronderzoek óf aan een masterstudent van een van de vijf Erasmus MC Research master opleidingen voor onderzoek verricht binnen het 1e jaar van de master opleiding. U wordt verzocht uw onderzoeksverslag, evt. aangevuld met relevante manuscripten of publicaties van door u verricht onderzoek, vergezeld van een kort CV, een evaluatie van de eigen inbreng, vermelding van uw IBAN-nummer en een aanbevelingsbrief van de begeleider van het onderzoek in te sturen. Hierbij ook graag vermelden wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden alsmede de doorlooptijd. De selectieprocedure vindt 1x per jaar plaats in het najaar.