Over de Stichting

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van contacten en de uitwisseling van informatie tussen wetenschappelijke onderzoekers. De Stichting tracht vooral haar doel te bereiken door:

  1. Het verschaffen van een gedeeltelijke financiële ondersteuning aan medisch studenten van de Erasmus Universiteit, die de resultaten van hun keuzeonderzoek door middel van een voordracht of poster op een internationaal congres presenteren.
  2. Het beschikbaar stellen van prijzen voor de beste afstudeeronderzoeken en andere verrichte onderzoeken, zowel door studenten uit een van de research masters, als door medisch studenten van de Erasmus Universiteit.

Oprichting

De Gerrit Jan Mulder Stichting werd in 1971 opgericht door leden van de toenmalige Medische Faculteit Rotterdam. Ze is gevestigd te Rotterdam.

Erasmus MC Foundation
De Stichting is onderdeel van de Erasmus MC Foundation.

Bestuur

Dr. T. Cupedo, voorzitter
Prof.dr. I.M.J. Mathijssen, secretaris
Prof.dr. R.W. Hendriks, penningmeester
Prof.dr. A.M.C. van Rossum
Prof.dr. J.J. van den Dobbelsteen
Prof.dr. A.M. Woltman

Contactgegevens Gerrit Jan Mulder Stiching

E-mailadres
GJM-stichting@erasmusmc.nl
Telefoonnummer
010-7043776
Kamer
Afdeling Hematologie, kamer Ee1314
Adres
Erasmus MC – Afdeling Hematologie, Postbus 2040
3000 CA
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen