Over de Stichting

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van contacten en de uitwisseling van informatie tussen wetenschappelijke onderzoekers. De Stichting tracht vooral haar doel te bereiken door:

  1. Het verschaffen van een gedeeltelijke financiële ondersteuning aan medisch studenten van de Erasmus Universiteit, die de resultaten van hun keuzeonderzoek door middel van een voordracht of poster op een internationaal congres presenteren.
  2. Het beschikbaar stellen van prijzen voor de beste afstudeeronderzoeken enandere verrichte onderzoeken, zowel door studenten uit het eerste jaar van een van de research masters, als door medisch studenten van de Erasmus Universiteit.

Oprichting

De Gerrit Jan Mulder Stichting werd in 1971 opgericht door leden van de toenmalige Medische Faculteit Rotterdam. Ze is gevestigd te Rotterdam.

Bestuur

Prof.dr. J.J. Cornelissen, voorzitter
Prof.dr. I.M.J. Mathijssen, secretaris
Prof.dr. T. van Gelder, penningmeester
Prof.dr. R.W. Hendriks
Prof.dr. W.W. van den Broek

Contactgegevens Gerrit Jan Mulder Stiching

E-mailadres
Telefoon
010-7041134
Kamer
Afdeling Hematologie, kamer Na-823
Adres

Postbus 2040
3000 CARotterdam
Nederland

Erasmus MC - Kanker Instituut
T.a.v. mevr. C.M. Loeff