Activiteiten

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van contacten en de uitwisseling van informatie tussen wetenschappelijke onderzoekers. De Stichting tracht vooral haar doel te bereiken door:

  1. De GJM-Reisbeurs: het verschaffen van gedeeltelijke financiële ondersteuning aan medisch studenten van de Erasmus Universiteit, die de resultaten van hun masteronderzoek door middel van een voordracht of poster op een internationaal congres presenteren. Aanvragen moeten ten minste twee maanden vóór het betreffende congres worden ingediend per e-mail;
     
  2. De GJM-prijs: deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan twee studenten: één medisch student van het Erasmus MC voor zijn/haar afstudeeronderzoek en één masterstudent van een van de Erasmus MC research-masteropleidingen voor zijn/haar afstudeeronderzoek. De selectieprocedure vindt 1x per jaar plaats in het najaar.

     

  3. Junior Med School: de JMS is een mogelijkheid voor excellerende VWO5- en VWO6-scholieren om zich te verdiepen in medisch-wetenschappelijk onderzoek. De Gerrit Jan Mulder Stichting ondersteunt de JMS financieel met een prijs voor het beste onderzoeksverslag. De beoordeling geschiedt door de docenten van de Honours Class en de van Junior Med School zelf.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen