Activiteiten

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van contacten en de uitwisseling van informatie tussen wetenschappelijke onderzoekers. De Stichting tracht vooral haar doel te bereiken door:

  1. De GJM-Reisbeurs: het verschaffen van gedeeltelijke financiële ondersteuning aan medisch studenten van de Erasmus Universiteit, die de resultaten van hun masteronderzoek door middel van een voordracht of poster op een internationaal congres presenteren. Aanvragen moeten ten minste twee maanden vóór het betreffende congres worden ingediend per e-mail;
     
  2. De GJM-prijs: deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een medisch student van het Erasmus MC voor zijn/haar afstudeeronderzoek, óf aan een masterstudent van een van de vijf Erasmus MC research-masteropleidingen voor onderzoek verricht binnen het eerste jaar van de masteropleiding. De selectieprocedure vindt 1x per jaar plaats in het najaar;
     
  3. Junior Med School: de JMS is een mogelijkheid voor excellerende VWO5- en VWO6-scholieren om zich te verdiepen in medisch-wetenschappelijk onderzoek. De Gerrit Jan Mulder Stichting ondersteunt de JMS financieel met een prijs voor het beste onderzoeksverslag. De beoordeling geschiedt door de docenten van de Honours Class en de van Junior Med School zelf;
     
  4. Travel Grant: deze Grant is in het leven geroepen om internationale onderzoeksmogelijkheden voor studenten Geneeskunde nog beter te helpen faciliteren. Deze beurs is jaarlijks beschikbaar voor vijf Geneeskundestudenten en wordt gezamenlijk beschikbaar gesteld door de GJM Stichting en de opleiding Geneeskunde. De beurs is niet verbonden aan een specifieke stad of een specifiek land en kan worden gebruikt voor masteronderzoek in de gehele wereld.