Donaties aan de Stichting

De Gerrit Jan Mulder Stichting vervult een belangrijke functie binnen de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen o.a. door financiële steun aan studenten die zich onderscheiden door bijzondere initiatieven en kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek. Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen heeft de Stichting financiële middelen nodig. Donaties zijn daarom bijzonder welkom.

Financiële steun aan de Stichting kan geboden worden door overmaking op bankrekeningnummer NL07ABNA0426258495 t.n.v. de Gerrit Jan Mulder Stichting, onder vermelding van “donatie G.J. Mulder Stichting”.

Erasmus MC onderwijsfoto