Donaties aan de Stichting

De Gerrit Jan Mulder Stichting vervult een belangrijke functie binnen de Faculteit
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen o.a. door financiële steun aan studenten die zich onderscheiden door bijzondere initiatieven en kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek. Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen heeft de Stichting financiële middelen nodig. Donaties zijn daarom bijzonder welkom.

Financiële steun aan de Stichting kan geboden worden door overmaking op bankrekeningnummer
NL88 INGB 0000 0029 95 t.n.v. Stichting Erasmus MC Foundation, onder vermelding van 12700 Gerrit Jan Mulder Fonds.

Erasmus MC onderwijsfoto

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen