Executive Program Tax Control & Compliance voor Financials

 1. Introductie
 2. Doelgroep
 3. Programma inhoud
 4. Docenten
 5. Informatie
 6. Contact en inschrijven

1. Introductie

Moderne commissarissen en toezichthouders zonder financiële achtergrond horen, volgens diverse governance codes, zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over velerlei onderwerpen. De fiscale aspecten van de bedrijfsvoering en strategie zijn hier een bijzonder onderdeel van.

Voor de directies en managers van organisaties en bedrijven, als ook voor de toezichthouders, is het een uitdaging om grip te krijgen op de fiscale positie van de organisatie. Voor hen is generieke kennis essentieel om de verscheidenheid van aspecten van de fiscaliteit te doorgronden.

Bestuurders moeten om kunnen gaan met vele fiscale regels. Dat is een uitdaging voor directies, managers en toezichthouders. Het Executive Program Tax Control & Compliance voor Financials richt er zich op te voorzien in deze fiscale kennis.

Het programma bestaat uit een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen, die u in staat stelt om een volwaardige gesprekspartner te worden voor de (externe) fiscale adviseurs, uw fiscale afdeling en de financiële afdeling.

Het programma stelt de deelnemers in staat de juiste vragen te stellen en verschaft de deelnemers inzicht en kennis over de volgende thema’s:

 • Welke principes liggen ten grondslag aan de winstbelasting?
 • Wat is de impact van strategische beslissingen, financiële structuren op die fiscale positie?
 • Hoe kan de verhouding tussen de organisatie met de belastingautoriteiten worden geoptimaliseerd (bijv. horizontaal toezicht)?
 • Op welke wijze kan effectief de fiscale positie worden gemanaged?
 • Op welke wijze kan het toezicht effectief worden ingevuld?
 • Welke vragen kunnen aan de interne fiscalist of fiscale afdeling worden gesteld?
 • Wat houdt een Tax Control Framework in en hoe kan dit worden geïmplementeerd?
 • Welke verschillen zijn te onderkennen tussen financial accounting en de fiscale aangifte (tax accounting)?

Verder wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Internationaal wordt de complexiteit vergroot met onderwerpen als transfer pricing en indirecte belastingen (accijnzen en BTW).
 • Nieuwe ontwikkelingen als “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” zijn van invloed op de organisatie en de rapportages.
 • Actualiteiten zoals nieuwe belastingplannen komen aan de orde.

naar boven

2. Doelgroep

Het programma is met name gericht op bestuurders en toezichthouders van organisaties die te maken hebben met de fiscale regelingen en die in control willen blijven ten aanzien van de toepassing daarvan.

De fiscale aspecten van een organisatie worden gekenmerkt door steeds meer en complexere regelgeving.

Binnen de soms smalle marges kunnen fiscale voordelen belangrijk worden. Directie en bestuur worden uitgedaagd te balanceren tussen fiscale optimalisatie en andere bedrijfsbelangen.

Bestuurders en toezichthouders lopen risico’s van “ver doorgevoerde ontwijking” uitmondend in imagoschade en boetes. Anderzijds, bestuurders en toezichthouders willen dat de organisatie de mogelijke fiscale faciliteiten en rulings optimaal benutten, maar wel binnen de (ethische) normen.

Naast senior fiscalisten zijn binnen de organisatie de niet fiscale gesprekspartners veelal de senior-controllers. Zij staan bestuurders en toezichthouders terzijde en dragen zorgen voor de implementatie van de genomen besluiten.

Governance discussies en publieke opinies maken dat het fiscale beleid van de organisatie een vast agendapunt wordt voor de leden van bestuur en toezicht. Dit maakt het Executive Program geschikt voor:

 • Leden raad van toezicht
 • Leden raad van commissarissen
 • Directieleden
 • Senior-management
 • Senior-controllers
 • Senior fiscalisten
 • Toezichthouders
 • Adviseurs
 • Interne Auditors

Na afronding van het Executive Program heeft u, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, kennis en inzichten opgedaan welke u in staat stellen het gesprek over fiscaliteiten aan te gaan, de juiste vragen te stellen en fiscale dilemma’s te bespreken. U heeft een actualisering van kennis op specifieke topics opgedaan.

naar boven

3. Programma inhoud

Het Executive Program is gericht op het delen van kennis, ervaring en netwerken. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 25 deelnemers.

Het Executive Program bevat 8 collegedagen (13.30 - 21.00 uur) verspreid over een periode van vier maanden.

Bekijk hier het collegerooster van 2019.

De colleges worden verzorgd door ervaren docenten met een wetenschappelijk achtergrond. Hierdoor bent u verzekerd van de nieuwste inzichten. Daarnaast zullen sprekers uit de praktijk vanuit (internationale) organisaties hun kennis en praktijkervaringen met u delen. De mix van wetenschap en praktijk staat borg voor state-of-the-art inbreng van kennis.

De colleges vinden plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het kort biedt het programma u het volgende:

 • De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten en door experts uit de fiscale praktijk van grote (internationale) organisaties.
 • Er is ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw dagelijkse praktijk.
 • De ‘waarom’-vragen staan centraal.

Tijdens het programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Accijnzen en invoerrechten
 • Actualiteiten en belastingen in een dynamische omgeving
 • BEPS
 • BTW in nationaal en internationaal kader
 • Ethische aspecten bij de fiscaliteit van uw organisatie
 • Fiscaliteit bij fusies en overnames
 • Het winstbegrip
 • Internationaal belastingrecht
 • Loonbelasting
 • Organisatorische positie belastingafdeling
 • Tax Accounting en verslaggeving
 • Tax Accounting en (uw) organisatie
 • Tax control framework
 • Tax en positie toezichthouder/accountant
 • Transferpricing
 • Tax Audit

naar boven

4. Docenten

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten afgewisseld door fiscale experts uit de praktijk van grotere organisaties.

Opleidingsdirectie
De opleidingsdirectie bestaat uit drs. Ruud Snoeker RA en Gerald Meddeler RA

 

naar boven

5. Informatie

 • Dit programma is in nauwe samenwerking met prof. dr. P. Kavelaars tot stand gekomen. Prof. Kavelaars is als hoogleraar Fiscale Economie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is tevens directeur van het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV: onderdeel van de Eramus Universiteit Rotterdam) Daarnaast is prof. Kavelaars partner/directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte.

  FEI
  De heer Kavelaars treedt op als docent in het programma en draagt zorg voor de wetenschappelijke kwaliteit van het curriculum. Voor meer informatie over de opleidingen van FEI: bezoek www.feibv.nl/ifp/mastercourses

Data najaar 2019
Het Executive Program Tax Control & Compliance voor Financials gaat op woensdag 11 september 2019 van start. De volgende data zijn: 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 20 november en 4 en 11 december 2019.   

Instroomeis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij vanuit een management- of een toezichthoudende functie verantwoordelijkheid dragen voor (onder andere) de fiscale aspecten van de organisatie. Directieleden, bestuurders, (aspirant) commissarissen/toezichthouders zonder specifiek financiële achtergrond en senior-controllers. Het programma heeft een academisch werk- en denkniveau waarbij geen specialistische fiscale achtergrond vereist is.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven.

Studiebelasting
De colleges vinden plaats op woensdag van 13.30 – 21.00 uur. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan zelfstudie of voorbereidingen van de colleges.

Locaties
De colleges vinden plaats in de Faculty Club. Deze bevindt zich op de 17e etage van Tinbergen Building (H-gebouw) op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt € 6.500,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges. Het collegegeld is vrijgesteld van BTW.

naar boven

6. Contact en inschrijven

Er is een maximale groepsgrootte van 25 deelnemers. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen.

Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren. U kunt het inschrijfformulier voor Tax Control & Compliance voor Financials hier downloaden.

Voor alle praktische vragen over het Executive Program kunt u zich richten tot de Program Coordinator:

Kirsten Stuij-Dingemanse

E-mailadres
esaa-tax@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 97
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 • PE-uren

  De Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA en gerechtigd PE-uren toe te kennen voor deelname aan haar opleidingen. Het gehele programma levert in totaal 48 PE-uren op.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen