Programma voor Commissarissen en Toezicht houders

Permanente educatie is ook voor commissarissen van groot belang. De Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE), bestaande uit oud-deelnemers aan het Programma, organiseert daarom in nauwe samenwerking met het Programma voor Commissarissen tweemaal per jaar Terugkomdagen voor haar leden.

Terugkomdagen 2009

28 en 29 mei 2009

Het thema van Terugkomdagen mei 2009 is “het Midden en Klein Bedrijf’.

De eerste dag bent u te gast bij het familiebedrijf en wijnkoperhuis Robbers & van den Hoogen (sinds 1842). Onze eerste gastspreker, de heer drs. H.A.(Huub) Doek is hier (enig) toezichthouder. Tevens is hij lid van de Eerste Kamer, en onder meer toezichthouder bij het Openluchtmuseum en Stichting het Geldersch Landschap. Hij zal u vertellen over zijn ervaringen als toezichthouder bij verschillende typen organisaties, waarbij onderwerpen als trust, ethiek en moed zeker aan de orde zullen komen.

Prof.dr. R.A.( Roy) Thurik, professor Economie en Ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit, neemt u mee in de wereld van het MKB. Hij gaat in op de kenmerken van het goed ondernemerschap, en de rol die de toezichthouder daarbij kan vervullen.

Aansluitend zal, onder leiding van de heer Marcel Donders (zie ook www.wijnmuseum.nl) (4e generatie familiebedrijf) een rondleiding door de authentieke wijnkelders van het wijnkoperhuis plaatsvinden, gevolgd door een bezoek aan het Nederlands wijnmuseum. Natuurlijk zal een kleine wijnproeverij niet ontbreken. Na afloop vertrekken wij per auto naar het Golden Tulip Hotel, waar ook het diner zal plaatsvinden.

De tweede dag zal Gerard van den Herik als ervaren ondernemer en commissaris zie ook (www.herikrail.nl) de aftrap verzorgen, waarna Prof.dr.ir. R. (Rienk) Goodijk met u de ‘Herwaardering van de Rijnlandse principes” bespreekt. In zijn bijdrage bespreekt hij hoe het MKB een antwoord kan vinden op de Angelsaksische wind die over Nederland waait door een nieuwe, verbeterde versie van het Rijnlandse model, waarbij zijn op onderzoek gebaseerde stakeholdersbenadering alle aandacht kan krijgen.

Tot slot zal Wim Beelen als ondernemer (zie ook www.beelen.nl) als een van de grootste slopers van Nederland zijn ervaringen met u delen.

Eerdere Terugkomdagen

Terugkomdagen 2008

Op 29 en 30 mei 2008 organiseert de Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE),in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de vierde maal de Terugkomdagen. De terugkomdagen vinden ditmaal plaats in hotel De Arendshoeve te Bergambacht.

Tijdens deze dagen zal de heer G.D.J. Zaalberg van het bureau Hay Groep een inleiding houden over de Raad van Commissarissen en het beloningsbeleid. De heer Jan Maarten Slagter, directeur van de VEB zal ingaan op de visie van VEB ten aanzien van de beloningscultuur van bestuurders mede in het licht van de code Tabaksblat en wellicht zal hij nog een reactie geven op de financiële crisis die beleggers in de greep houdt. Op vrijdag zal Professor drs. P.P. Kohnstamm, bestuurslid en voorzitter van het Centraal College van Deskundigen van de Stichting VastgoedCert, aandacht besteden aan het thema “wat de commissaris/toezichthouder moet weten van vastgoed”, een zeer actueel onderwerp waarbij ook commissarissen en toezichthouders nauw betrokken zijn. Op vrijdag zal, zoals gebruikelijk, ook tijd worden ingeruimd voor een ledenvergadering. De agenda van de terugkomdagen alsmede van de ledenvergadering worden u toegezonden.

Gedurende beide dagen is voldoende gelegenheid voor onderlinge discussie ingeruimd. Na afloop van de lezingen op donderdag brengen we een bezoek aan een nabijgelegen kaasboerderij voor een proeverij. Daarna dineren wij in het restaurant van het hotel. Graag nodigen wij belangstellenden uit om tijdens het diner een korte inleiding te houden over een actuele praktijksituatie.

Terugkomdagen 2007

Op 1 en 2 november 2007 organiseert het bestuur van de Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus in nauwe samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de derde maal de Terugkomdagen. Deze Terugkomdagen vinden ditmaal plaats rondom de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Tijdens deze dagen zal de heer Roy Kramer, verbonden aan het Nyenrode Center for Taxmanagement, een inleiding houden over “De Commissaris en Tax”. De heer Peter Goedvolk, directeur-grootaandeelhouder van Argos BV en Rotterdamse Havenman 2006, gaat in op ‘De gedreven ondernemer en zijn commissaris’. Op vrijdag zal de heer Bert Bruggink, CFO van Rabobank Nederland, het onderwerp “Tax en de Rabobank” behandelen.

Deze dagen is op verzoek van de leden ook veel ruimte gemaakt voor de eigen inbreng van de leden. Zo bespreekt één groep hun casus die zij hebben gepresenteerd tijdens het laatste Programma voor Commissarissen. Ook zal een ronde-tafel discussie worden gehouden over het onderwerp “beloningsbeleid”.
De Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders licht toe wat zij de afgelopen periode hebben gedaan, en wat zij nog meer voor u kunnen gaan betekenen. Deze vergadering staat ook in het teken van de bestuurswisseling.

Natuurlijk is gedurende deze dagen volop gelegenheid voor onderlinge discussie, bijvoorbeeld tijdens het diner in Oranjerie van restaurant in den Rustwat. U overnacht in het Novotel in Rotterdam. Op vrijdag zijn wij te gast op het terrein van de voetbalclub Excelsior. De verschillende locaties bevinden zich op een loopafstand van een tiental minuten van elkaar. Ook bestaat de mogelijkheid om op vrijdagmiddag te golfen op de Openbare Golfbaan Hitland, te Capelle aan den IJssel.

Eind mei 2007 zijn voor de tweede maal de Terugkomdagen voor oud-deelnemers georganiseerd. Tijdens deze dagen gaf de heer Santing, bestuurslid van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), een inleiding over “de AFM en niet beursgenoteerde ondernemingen”. De heer Jan Hovers, o.a. voorzitter Regieraad Bouw en jarenlang bestuursvoorzitter van Stork, gaat in op ‘Toezicht en vertrouwen”. Tijdens deze dagen was volop gelegenheid voor onderlinge discussie, zoals tijdens het asperge-diner in Hostellerie de Hamert. Voorafgaand aan het diner zijn de deelnemers alles over asperges te weten gekomen tijdens de Asperge-tour.

Terugkomdagen 2006

Eind 2006 waren de oud-deelnemers te gast in het Circustheater in Scheveningen. De heer Cor Boonstra, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Philips, hield een inleiding over ‘de interactie tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen’. De heer Jan Willem Baud, directievoorzitter NPM Capital, ging in op de relatie tussen Private Equity en de Commissaris.