Behavioral Risk voor Professionals | Masterclass

1. Introductie

Wat mag u van het programma verwachten?

Goede besluitvorming is van cruciaal belang voor iedere organisatie. Maar hoewel in de praktijk veel nadruk gelegd wordt op hoe beslissingen genomen zouden móeten worden, is er maar heel beperkt aandacht voor hoe mensen écht beslissingen maken. Dit gaat lang niet altijd zo rationeel en weloverwogen als we denken, met alle gevolgen van dien.

Risico’s die voortkomen uit onvoorspelbaar of irrationeel menselijk gedrag, vormen een gevaarlijke blinde vlek binnen veel organisaties. Juist nu besluitvorming zich steeds vaker afspeelt in situaties die zich kenmerken door complexiteit, onzekerheid, ambiguïteit en veranderlijkheid, liggen deze ‘behavioral risks’ op de loer en kunnen deze een grote impact hebben. Daarom organiseert de Erasmus School of Accounting & Assurance de masterclass ‘Behavioral Risk’ voor een ieder die betrokken is bij besluitvorming of risicomanagement en die meer wilt weten over wat deze behavioral risks zijn, hoe ze te herkennen, en hoe ze te voorkomen en tegen te gaan.

Behavioral risks hoeven geen blinde vlek te zijn. Na het volgen van deze masterclass heeft u de kennis om deze behavioral risks binnen uw eigen organisatie te herkennen alsmede waardevolle inzichten die toegepast kunnen worden om zulke irrationele besluitvorming te voorkomen en tegen te gaan. Hoe maken mensen écht beslissingen? Wanneer kunnen we vertrouwen op ons (onderbuik)gevoel en onze intuïtie en wanneer zitten die er juist faliekant naast? Wat zijn de belangrijkste gedragsmatige oorzaken die ten grondslag aan beharvioral risks? In welke situaties moet je extra op je hoede zijn voor irrationele besluitvorming? En wat kunnen we doen om onze besluitvorming te verbeteren? Deze en andere vragen zullen tijdens deze masterclass uitgebreid aan bod komen.

2. Programma

In de tweedaagse masterclass ‘Behavioral Risk’ wordt inzicht gegeven in hoe risico’s en risicogedrag veranderen wanneer besluitvorming steeds meer plaatsvindt in een context die zich kenmerkt door een hoge mate van complexiteit, onzekerheid, ambiguïteit en veranderlijkheid. Via het VUCA model (Velocity, Uncertainty, Complexity & Ambiguity) worden de oorzaken, gevolgen, en tegenmaatregelen voor behavioral risks vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Prominente sprekers en vooraanstaande onderzoekers op dit vakgebied belichten behavioral risks vanuit ieder van de vier VUCA elementen, aansluitend bij hun eigen gebied van expertise. Hiermee wordt een rijk en diepgaand inzicht verschaft, waardoor behavioral risks voor u, en uw organisatie, geen blinde vlek meer zullen zijn. Tijdens de interactieve sessies wordt u geprikkeld om anders te denken over beheersing van risico’s waarin menselijk gedrag centraal staat. De kennis die u op doet tijdens dit executive programma zal uw kijk op risico’s en het beheersen hiervan veranderen. Wanneer behavioral risk geen blinde vlek meer is, maar actief op uw netvlies staat, is het een krachtig middel dat kan leiden tot robuustere en succesvollere ontwikkeling, inrichting en beheersing van risico’s binnen uw eigen organisatie.

Na afronding van de masterclass ontvangt u een certificaat van deelname.

3. Docenten

Als docenten in dit programma treden op prof.dr. Mark van Twist (inzoomend op risicogedrag vanuit het thema ambiguity), prof.dr. Arco van de Ven (inzoomend op risicogedrag vanuit het thema complexity), dr. Nick Benschop (inzoomend op risicogedrag vanuit het thema uncertainty) en dr.ir. Bob Walrave (inzoomend op risicogedrag vanuit het thema velocity).

4. Doelgroep

De masterclass ‘Behavioral Risk’ vormt een waardevolle invulling voor een ieder die meer wilt weten hoe besluiten écht genomen worden, welke gedragsmatige risico’s daar uit kunnen voortvloeien en hoe deze beheerst kunnen worden. Kortom, voor iedereen die zich bezighoudt met besluitvorming of risicomanagement en die deze blinde vlek juist actief op zijn of haar netvlies wil hebben om zo de besluitvorming van zichzelf, en van anderen, te verbeteren.

5. Belangrijkste informatie op een rij:

Locatiecolleges

Omgeving Rotterdam (overnachten mogelijk)

Collegedagen

Dinsdag & Woensdag

Instroommoment

30 november (va. 13.30 uur tot ca. 21:30) & 1 december 2021 (van ca. 9.00 tot 16.30 uur)

Duur opleiding

2 dagen

Investering

€ 1.850 (inclusief studiemateriaal, parkeerkaart, diner en lunch; vrijgesteld van BTW, exclusief overnachting)

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers

6. Programmaleiding

Het programma staat onder leiding van prof.dr. Arno Nuijten (inhoud) en drs. Leon Yap RO (programmamanager). Het programma is ontwikkeld door eBridges, het expertisecentrum Behavioral Risk & Nudges van de Erasmus Universiteit Rotterdam. eBridges wordt gevormd door een internationaal team van onderzoekers op het gebied van risico’s en Gedragseconomie.

Contact en inschrijven

Inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier aan ons te retourneren. U kunt het inschrijfformulier hier downloaden.

Voor alle praktische vragen over de masterclass kunt u zich richten tot de Program Coordinator:

Kirsten Stuij-Dingemanse MSc

E-mailadres
ebridges@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 97
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-34
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
PostadresESAA
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen