Publicatie van NEMACC onderzoek over kwaliteit van mkb-accountantskantoren

Het kenniscentrum NEMACC heeft het literatuuronderzoek naar kwaliteit van mkb-accountantskantoren afgerond. NEMACC is het kenniscentrum van de NBA en ESAA waarbij het functioneren van de mkb-accountant centraal staat.

De 4 onderzoekers Niels van der Weerdt, Antoinette Rijsenbilt, Henk Volberda en Fedde van Wegen resumeren dit artikel met de constatering dat de kwaliteit van een mkb-accountantskantoor een verschillende betekenis zal hebben voor verschillende belanghebbenden. Afhankelijk van de behoefte van elke belanghebbende, zullen specifieke kwaliteitsgebieden om aandacht vragen. Het managen van de kwaliteit van een organisatie kan vervolgens met behulp van een harde, analytische methoden en/of een zachte, mensgerichte worden bewerkstelligd.

Dit artikel beschrijft een overzicht van de belanghebbenden en kwaliteitsbehoeften zoals de onderzoekers die uit de literatuur kunnen destilleren. Dit overzicht is algemeen, terwijl elk kantoor natuurlijk zijn eigen unieke samenstelling van belanghebbenden kent. Praktijkonderzoek moet uitwijzen in hoeverre de theorie aansluit bij de daadwerkelijke behoeften van belanghebbenden. De resultaten van dat onderzoek delen de onderzoekers in een volgende publicatie. Daarmee krijgen vennoten een instrument in handen om nader te bepalen welke kwaliteit aandachtsgebieden om maatregelen vragen. En welke maatregelen passen bij de eigen voorkeur voor kwaliteit- en veranderingsmanagement, zodat de kwaliteit van de organisatie voortdurend verbeterd kan worden.

 

De onderzoeksresultaten zijn beschreven in een artikel dat in februari 2017 in MAB is gepubliceerd. De publicatie is (voor abonnementhouders) te downloaden via http://mab-online.nl/

Meer informatie

NEMACC heeft in de periode vanaf 2012 veel onderzoeken afgerond en momenteel lopen er diverse onderzoeken op het terrein van de MKB accountancy. Meer informatie over de afgeronde en lopende NEMACC onderzoeken vindt u op www.nba.nl/nemacc