Certified Management Controlling | CMC

Over de opleiding

De postinitiële opleiding Certified Management Controlling van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een eenjarige parttime controllersopleiding. Met een HBO-diploma die een financiële oriëntatie kent en relevante praktijkervaring bent u toelaatbaar tot de opleiding. Ervaren docenten leiden u met behulp van de leerstof op tot een professional die beschikt over actuele kennis op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor de postinitiële opleiding Certified Management Controlling zijn:

 • een hbo-diploma-BE, -RA, -AA, -Controlling of
 • een daaraan gelijkwaardige opleiding zoals NIVRA, SPD+ of MO-Handelswetenschappen of
 • een doctoraal examen, bijvoorbeeld in de rechtswetenschappen of techniek, met een relevant bedrijfseconomisch pakket en
 • relevante praktijkervaring.

Belangrijkste informatie op een rij: 

Locatie collegesErasmus Universiteit Rotterdam Campus Woudestein
Collegedagen Dinsdag (15.30 - 21.00 uur)
InstroommomentFebruari
Duur opleiding1 jaar
Investering€ 9.750,- (modulair in overleg mogelijk; €2.250,- per module)

Inhoud van de opleiding

Internal Control

Internal control is te beschrijven als het geheel van maatregelen en processen dat zich richt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van operationele activiteiten, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële rapportages en het voldoen aan wet en regelgeving. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

 • beheerselementen in management control systemen;
 • inrichten, analyseren, organiseren en beoordelen van informatieverzorgende processen;
 • ontwikkelingen op ICT-gebied en de invloed daarvan op de organisatiestructuur;
 • controle op de uitvoering van activiteiten;
 • gedragsaspecten van informatie (soft- en hard controls)

Management Accounting & Control

Management Accounting & Control heeft betrekking op de beïnvloeding van het gedrag van de medewerkers van een organisatie waarbij het vooral gaat om sturing en realisatie van de strategische- en operationele doelen van de organisatie. Dit uit zich in de volgende onderwerpen:

 • vraagstukken op het terrein van strategie en de daarop gebaseerde plan-, meet-, rapportering- en evaluatiemethoden;
 • performance management;
 • costing en uitbestedingsvraagstukken;
 • management control.

Financieel management

Financieel management laat zich samenvatten als het vakgebied dat vraagstukken op het gebied van waardering, risicomanagement en besluitvorming theoretisch belicht en analyseert en dat vertaalt naar de dagelijkse praktijk waarmee de controller te maken krijgt.
Het vakgebied kent een groot aantal aan de ondernemingsdoelstellingen gerelateerde vraagstukken, zoals:

 • analyseren van de vermogensbehoefte;
 • analyseren van de verscheidenheid aan financiële instrumenten;
 • optimaliseren van de vermogensstructuur;
 • analyseren van vraagstukken van investeren en desinvesteren;
 • behandelen waarderingsvraagstukken.

Ook treasury-taken komen aan de orde, zoals:

 • financiële informatievoorziening;
 • werkkapitaalbeheer;
 • contacten met financiële instellingen en investeringsrelaties;
 • fusies, overnames en verzelfstandigingen;
 • leasing en factoring.

Financial Accounting

Het vakgebied Financial Accounting heeft een typisch Nederlandse traditie waar het vakgebied historisch werd aangeduid met externe verslaggeving. Dit vakgebied is echter in toenemende mate geïnternationaliseerd en in de hedendaagse beoefening ligt de nadruk op verslaggevingsvoorschriften, de rol van de externe accountant, toezicht en corporate governance.

Tijdens deze module wordt stilgestaan bij:

 • internationale verslaggevingsvoorschriften (o.a. IFRS);
 • verschillen en overeenkomsten tussen de RvJ en IFRS;
 • vraagstukken op het gebied van toezicht;
 • Corporate Governance.

Controller Vaardigheden

De taak van de controller van vandaag is geëvolueerd van administreren naar adviseren van het management. Dit vereist behalve verdieping van uw financieel-administratieve competenties, verruiming van uw kennis en inzicht op andere terreinen van het bedrijfsbeleid.
De module Controller Vaardigheden bestaat uit de onderdelen ‘Methoden & Technieken’ en 'Persoonlijke effectiviteit’ met de volgende onderwerpen:

 • methoden van onderzoek;
 • rapporteren;
 • communiceren en adviseren 
 • strategievorming;
 • organisatiestructuren;
 • verandermanagement;
 • gedragsaspecten

 

De toelatingseisen voor de postinitiële opleiding Certified Management Controlling zijn:

 • een hbo-diploma-BE, -RA, -AA, -Controlling of
 • een daaraan gelijkwaardige opleiding zoals NIVRA, SPD+ of MO-Handelswetenschappen of
 • een doctoraal examen, bijvoorbeeld in de rechtswetenschappen of techniek, met een relevant bedrijfseconomisch pakket en
 • relevante praktijkervaring.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen