Veelgestelde vragen & contact

Bezige student

Het erkenningscertificaat is ontwikkeld voor studenten en alumni die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger. Dit kan klassiek vrijwilligerswerk zijn dat voor de gemeenschap wordt verricht. Maar ook bestuurs- en commissiefuncties in door de Erasmus Universiteit Rotterdam erkende of geregistreerde studentenorganisaties, alsmede inzet binnen de universiteit zelf. Naast de erkenning voor vrijwilligerswerk heeft de universiteit besloten om studenten die naast hun studie een aanzienlijke inspanning leveren in de vorm van topsport een erkenningscertificaat aan te bieden. Aan de hand van dit certificaat kunnen potentiële werkgevers in één oogopslag zien dat een alumnus zich tijdens de studie breder heeft georiënteerd.

Met de uitreiking van een erkenningscertificaat aan een student of alumnus drukt de universiteit haar waardering voor de getoonde inzet uit. Het is onderdeel van het doel van de universiteit om een academische gemeenschap te faciliteren die zich maatschappelijk verantwoord gedraagt.

Op de website van het erkenningscertificaat staat een overzicht van alle criteria waaraan een aanvrager van een erkenningscertificaat moet voldoen. Daarnaast staat boven het aanvraagformulier een checklist aan de hand waarvan snel kan worden bepaald of de aanvrager aan alle criteria voldoet.

Het erkenningscertificaat kan worden aangevraagd door gebruik te maken van het online aanvraagformulier op de website van het erkenningscertificaat.

Ja, je kunt je erkenningscertificaat alvast aanvragen. Je ontvangt het Erkenningscertificaat echter pas bij het behalen van een Bachelor- of Mastergraad aan de EUR.

Nee, een Erkenningscertificaat wordt per student, bij het behalen van een Bachelor- of Mastergraad aan de EUR, slechts éénmaal uitgegeven. Het is aanbevolen om het erkenningscertificaat pas aan te vragen wanneer vaststaat dat er tijdens het restant van de studietijd niet nog meer erkende activiteiten uitgevoerd zullen worden.

Jazeker, mits je in het verleden een Bachelor- of Master diploma van de EUR behaald hebt. Let daarnaast op de regels omtrent "met terugwerkende kracht" aanvragen indienen (zie de nota bene).

Het is mogelijk om met terugwerkende kracht alsnog in aanmerking te komen voor een erkenningscertificaat EUR. Echter is de periode waarin dit kan afhankelijk van het aantal collegejaren dat gepasseerd is sinds de voltooiing van de activiteit(en) in kwestie. Voor geneeskundestudenten geldt een periode van zeven collegejaren, voor andere studenten vijf collegejaren.
In de bovenstaande gevallen moet het huidige bestuur van de studentenorganisatie in kwestie alsnog het controleformulier ondertekenen!

Dit kan binnen één kalenderjaar na de opheffing van de organisatie op dezelfde wijze als normaliter het geval is: door gebruik te maken van het online aanvraagformulier op de website van het erkenningscertificaat. De secretaris van het erkenningscertificaat van de EUR dient echter wel eerst van een voormalig bestuurslid van de opgeheven organisatie en bevestiging te ontvangen dat je de activiteit in kwestie daadwerkelijk hebt uitgevoerd.

Nee, een erkenningscertificaat van de EUR wordt alleen uitgereikt aan EUR-studenten en -alumni.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen