Erkende activiteiten

Welke specifieke functies komen in aanmerking voor een erkenningscertificaat?

De functies die in aanmerking komen voor toekenning van een erkenningscertificaat worden aangemerkt als 'erkende activiteiten'. Een overzicht van deze erkende activiteiten kun je onderaan de pagina downloaden.

Mijn specifieke functie staat er niet bij, wat doe ik nu?  

Het is niet mogelijk om een erkenningscertificaat aan te vragen voor een activiteit die niet in het overzicht opgenomen is. Heb je een activiteit uitgevoerd die naar jouw mening ook erkend zou moeten zijn? Neem dan, alvorens je certificaat aan te vragen, contact op met het bestuur van de organisatie waarvoor jij de activiteit hebt ondernomen. Zij kunnen een aanvraag doen tot erkenning van de activiteit via het onderstaande formulier. Wanneer de activiteit vervolgens als erkend wordt aangemerkt, is het mogelijk een certificaat hiervoor aan te vragen.   

Let op: Niet iedere activiteit komt in aanmerking voor erkenning. De activiteit moet in lijn zijn met de visie, missie en doelstellingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees de informatie hieronder goed door om te checken of jouw activiteit daadwerkelijk voor erkenning in aanmerking komt. Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen over het laten erkennen van activiteiten? Neem dan contact op met het secretariaat via het contactformulier.

Welke typen activiteiten komen in aanmerking voor een erkenningscertificaat?

Om activiteiten te laten opnemen in het bestand van erkende activiteiten moeten ze binnen een van de volgende types vallen:

  • Bestuurs- en commissiefuncties in door de EUR erkende of geregistreerde studentenorganisaties (minimaal 200 uur per jaar)

  • Commissiefuncties t.b.v. de organisatie van door de EUR erkende evenementen, zoals het Landelijk Congres der Bestuurskunde 2013 (minimaal 100 uur per jaar)

  • Erasmus Ambassadors, First Ambassadors en studentleden van de Universiteitsraad, Opleidingscommissies of Faculteitsraden (minimaal 100 uur per jaar)

  • Andere vormen van vrijwilligerswerk, waaronder in ieder geval activiteiten voor Eramus4Rotterdam en Erasmus Sport (minimaal 100 uur per jaar)

Bestuurs- en commissiefuncties in door de EUR erkende of geregistreerde studentenorganisaties

(minimaal 200 uur per academisch jaar)

Binnen deze categorie vallen alle bestuurs- en commissiefuncties in door de EUR erkende of geregistreerde studentenorganisaties. De EUR erkent dus geen bestuurs- en commissiefuncties die worden aangedragen door organisaties die niet aangesloten zijn bij de universiteit. Voor meer informatie over de erkenning en registratie van studentenorganisaties, zie de pagina met regelingen.

Commissiefuncties t.b.v. door de EUR erkende evenementen

(minimaal 100 uur per academisch jaar)

Binnen deze categorie vallen alle activiteiten voor erkende evenementen. Een voorbeeld is de B&R Beurs van de Erasmus Investment Society. 

Erasmus Ambassadors, First Ambassadors en studentleden van Opleidingscommissies of Faculteitsraden

(minimaal 100 uur per academisch jaar)

"De student is de beste ambassadeur van de universiteit." Onder dit motto geven studentvoorlichters, de zogenaamde Ambassadors, voorlichting over de 24 bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De Ambassadors begeleiden scholieren die een Erasmus Meeloopdag bezoeken, werken op verschillende manieren mee aan de Erasmus Bachelor Open Dagen en vertegenwoordigen de EUR jaarlijks op zo'n 75 middelbare scholen verspreid over het land.

Andere vormen van vrijwilligerswerk

(minimaal 100 uur aan activiteiten per academisch jaar)

Binnen deze categorie kunnen andere vormen van vrijwilligerswerk vallen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen