Meerdere studies

Tinbergen gebouw

Er zijn speciale situaties die van toepassing kunnen zijn op het collegegeld en meerdere studies. Deze zijn hieronder weergegeven, inclusief de procedure.

Als je gelijktijdig twee opleidingen in Nederland volgt en voor beide opleidingen in aanmerking komt voor het betalen van het wettelijk collegegeld, betaal je slechts éénmaal het wettelijk collegegeld (met uitzondering van opleidingen aan de Open Universiteit en door de overheid niet bekostigde opleidingen).

Om aan te tonen dat je het wettelijk collegegeld aan een van de instellingen betaald hebt, kun je een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen.

Houd er rekening mee dat je bij beide instellingen in aanmerking moet komen voor het betalen van wettelijk collegegeld. Indien het wettelijk betaalde collegegeld bij de andere inschrijving minder is dan de student is verschuldigd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt door de student het verschil bijbetaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zorg ervoor dat het Bewijs Betaald Collegegeld binnen is voor het begin van de opleiding.

Wanneer je instellingstarief aan een andere Nederlandse hogeschool of Universiteit betaalt, heb je géén recht op vermindering of vrijstelling van het collegegeld aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wanneer je voor meerdere opleidingen staat ingeschreven en je behaalt een graad dan mag je de opleiding(en) tegen instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief afmaken mits je deze inschrijvingen niet onderbreekt.

Als je aan de EUR voor meer opleidingen tegelijk staat ingeschreven, ben je slechts éénmaal het collegegeld verschuldigd. Indien de opleidingen verschillende tarieven hanteren, dan betaal je het collegegeld tegen het hoogste tarief. Dit geldt niet voor studenten die naast hun inschrijving als student ingeschreven staan voor een post-initiële master of als je ook ingeschreven staat als examencursist: je betaalt in dat geval zowel collegegeld als cursistengeld.

Studenten betalen voor de inschrijving van een premaster geen collegegeld maar een premastervergoeding. Studenten die bij de EUR of een andere instelling van hoger onderwijs ingeschreven staan en voor die inschrijving het wettelijk collegegeld betalen, zijn bij gelijktijdige inschrijving voor de premaster vrijgesteld van het betalen van de premastervergoeding. Als je dus start met een andere initiële opleiding op 1 september, tegelijk met je premaster, ben je geen premastervergoeding verschuldigd.

Je schrijft je aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in hetzelfde studiejaar eerst in voor een bacheloropleiding en daarna voor een masteropleiding en voor beide opleidingen gelden verschillende instellingstarieven: je bent per maand 1/12 verschuldigd van het tarief dat geldt voor de bacheloropleiding en vanaf het begin van de masteropleiding per maand 1/12 van het tarief van de masteropleiding.

Let op: is jouw collegegeld voor de bacheloropleiding hoger dan dat van de masteropleiding die je aansluitend gaat volgen, schrijf je dan uit via Studielink voor de bacheloropleiding nadat je die hebt afgerond. Zolang je dit niet hebt gedaan ben je het hogere bachelortarief verschuldigd.

Het kan zijn dat je collegegeldtarief tussentijds gewijzigd wordt, als de informatie over je studiesituatie verandert. Meestal komt een dergelijke tussentijdse wijziging voort uit een vertraging in de verwerkingstijd van nieuw behaalde diploma’s in Studielink. Dit proces duurt meestal zo’n zes weken. Het kan dus enige tijd duren voordat de universiteit deze wijzigingen doorkrijgt en vervolgens het collegegeldtarief aan kan passen. Zodra een dergelijke wijziging is doorgevoerd, word je via Studielink op de hoogte gesteld.

Voorbeeld van een tussentijdse wijziging (verhoging): Je schrijft je in voor een tweede bachelor, net nadat je bent afgestudeerd voor je eerste bachelor. Zodra de universiteit de informatie over je behaalde bachelor-graad ontvangt, wordt duidelijk dat je inschrijving voor een tweede bachelor is, terwijl je al eenzelfde soort graad hebt behaald, en waar je dus geen wettelijk maar instellingscollegegeld voor betaalt. De universiteit verandert je tarief op basis van deze nieuwe informatie. Je ontvangt hiervan een bericht van Studielink.

Keuzevakken of minor aan de EUR als externe student

Wanneer je aan een andere bekostigde opleiding op een Nederlandse universiteit of hogeschool staat ingeschreven als student, dan kun je kosteloos een keuzevak of minor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen binnen dezelfde opleidingsvorm (bachelor of master) als de opleiding waarvoor je elders staat ingeschreven.

Meer informatie over het aanmelden voor een keuzevak.

Let op: sta je ingeschreven als masterstudent aan een andere bekostigde opleiding aan een andere instelling, en wil je bij ons een bachelor-keuzevak volgen, dan is daarvoor een bachelor-inschrijving nodig. Hieraan zijn doorgaans hoge kosten verbonden. 

Keuzevakken aan de EUR voor EUR-studenten

Je kan in principe een keuzevak binnen de EUR volgen zonder betaling van extra collegegeld.

Meer informatie over keuzevakken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen