Thema's

Informele zorg is onmisbaar en de verwachtingen ervan nemen toe. Het is de vraag wat deze
toegenomen verwachtingen betekenen voor zorgverleners en hulpvragers. Wat betekent het
bijvoorbeeld voor het samenspel met formele zorg? Wat is er nodig in buurten en wijken? En
waarmee moeten we rekening houden in de toekomst? Onderzoek geeft antwoord op deze en
meer vragen. De resultaten bieden handvatten bij het vormgeven van beleid, het ondersteunen
van beroepskrachten en het begeleiden van mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.

In deze onderzoeksagenda gaan we in op huidige en toekomstige uitdagingen voor onderzoek
naar informele zorg.

Hierbij zien we de volgende vijf kernthema’s als de belangrijkste vraagstukken:

1. Vervagende grenzen en verschuivende rollen: samenspel tussen formeel en informeel.
2. Plaats van informele zorg: van de buurt tot het ziekenhuis.
3. Consequenties: de persoonlijke en maatschappelijke impact van informele zorg.
4. Ongelijkheid: ongelijke kansen in het geven en ontvangen van informele zorg.
5. Verwachtingen voor de toekomst: zoektocht naar innovatieve oplossingen.

Per thema beantwoorden we de vragen: Wat weten we al? Wat willen we weten en wat levert ons onderzoek op?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen