Van de buurt tot het ziekenhuis

Wat levert ons onderzoek op?

Waarom werkt iets in een verpleeghuis wel en in een ziekenhuis niet? In hoeverre bepaalt
de context welke ondersteuning nodig is? En hoe kan die context zo ingericht worden dat
informele zorg optimaal wordt ondersteund? Maar ook: hoe kun je buurten zo vormgeven dat
ze welzijn en zelfredzaamheid bevorderen? Aan de hand van onderzoek kunnen we nagaan wat
kenmerken zijn van ondersteunende contexten voor hulpbehoevenden. Evaluatieonderzoek
naar bestaande (wijkgerichte) interventies kan helpen om meer grip te krijgen op effectieve
manieren om hulpbehoevenden de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Ons onderzoek biedt inzicht in:

  • Welke informele zorg nodig is in verschillende contexten en hoe dit ondersteund kan worden.
  • De behoeften van ouderen, mantelzorgers en buurtbewoners ten aanzien van hun buurt.
  • De do’s en don'ts voor beroepskrachten, gemeenten en organisaties in de wijk bij wijkgerichte aanpakken voor hulpbehoevende ouderen.


Kernpublicaties:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen