Zoektocht naar innovatieve oplossingen

Wat levert ons onderzoek op?

Er is onderzoek nodig naar wat de inzet van technologie betekent voor de rol van informele
zorgverleners. In hoeverre kan e-health bijdragen aan het verlichten van de taken en
verantwoordelijkheden van informele zorgverleners? Wat zijn de mogelijke onbedoelde
gevolgen?

Tot nu toe is er in Nederland nog geen diepgaand onderzoek gedaan naar inwonende
buitenlandse zorgverleners en de gevolgen daarvan voor het bestaande zorglandschap. Wat
betekent het voor de geleverde zorg? En wat voor de verleners en ontvangers van die zorg?
Etnografisch onderzoek (observaties en diepte-interviews) kan hier een belangrijke bijdrage aan
leveren, omdat inwonende buitenlandse zorgverlening nog een relatief verborgen verschijnsel
is dat zich niet makkelijk kwantitatief laat ‘meten’.

Ons onderzoek biedt inzicht in:

  • Mogelijkheden om zorg voor hulpbehoevenden toekomstbestendig te maken.
  • Hoe technologie effectief kan worden ingezet om informele zorgverleners te ondersteunen.
  • De consequenties van de komst van inwonende buitenlandse zorgverleners voor het
  • Nederlandse zorglandschap, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van zowel hulpvrager als zorgverlener.


Kernpublicaties:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen