Ongelijke kansen in geven en ontvangen

Wat levert ons onderzoek op?

Hoe kunnen we de verschillen in informele zorg verklaren? Waarom voelen bepaalde (groepen)
informele zorgverleners zich meer belast dan andere? Antwoorden op deze vragen dragen
bij aan het vormgeven van ondersteuning op maat, zodat deze beter is af te stemmen op
de verschillende groepen informele zorgverleners. Daarnaast heeft zich in Nederland een
‘natuurlijk experiment’ voorgedaan door de transitie naar de Wmo. Elke gemeente heeft haar
eigen beleid kunnen ontwikkelen waarvan de gevolgen op ongelijkheid nog onduidelijk zijn.
Welke effecten heeft dit?

Ons onderzoek biedt inzicht in:

  • Verklaringen voor ongelijkheid van het ontvangen en verlenen van informele zorg.
  • Hoe we de ondersteuning kunnen optimaliseren voor verschillende groepen informele zorgverleners.
  • In welke mate gemeentebeleid heeft geleid tot regionale ongelijkheid en wat de gevolgen hiervan zijn.


Kernpublicaties:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen