Consumentengedrag op de zorgverzekeringsmarkt

Om de doelmatigheid en klantgerichtheid van zorgverzekeraars te stimuleren dienen verzekerden zich onbelemmerd te voelen om over te stappen naar een andere zorgverzekering en een goede keuze te maken uit het beschikbare polisaanbod. Ons onderzoek richt zich op het keuzegedrag van verzekerden op de zorgverzekeringsmarkt. Belangrijke vragen hierbij zijn: Welke subgroepen van verzekerden stappen over? Wat zijn de determinanten die ten grondslag liggen aan het overstapgedrag van (subgroepen van) verzekerden? Hoe kiezen verzekerden een basisverzekering, aanvullende verzekering en hoe bepalen zij de hoogte van een vrijwillig eigen risico? Zijn deze keuzes optimaal gelet op hun eigen preferenties? En is het keuzegedrag te verklaren met behulp van inzichten uit de gedragseconomie (behavioral economics)? Keuzevrijheid en adequate keuzes van verzekerden zijn een cruciale voorwaarde voor het slagen van het systeem van gereguleerde concurrentie in de gezondheidszorg. Een belangrijk doel van ons onderzoek is dan ook het identificeren van potentiële overstapbelemmeringen, oorzaken van suboptimale keuzes, en het formuleren van oplossingsrichtingen om de keuzevrijheid van (subgroepen van) verzekerden te vergroten en een optimale keuze te bevorderen.

Stéphanie van der Geest (cp)

Tel: 0104089168

vandergeest@eshpm.eur.nl

Kayleigh van Winssen

Tel: 0104088823

vanwinssen@eshpm.eur.nl

Trea Laske - Aldershof

Tel: 0104088560

laske@eshpm.eur.nl

Wynand van de Ven

Tel: 0104088556

vandeven@eshpm.eur.nl

Richard van Kleef

Tel: 0104088950

vankleef@eshpm.eur.nl

Erik SchutTel: 0104088558schut@eshpm.eur.nl