Hervorming van bekostigingssystemen

Hervorming van de bekostigingssystemen voor zorgaanbieders staat in veel landen hoog op de agenda. In toenemende mate zoeken beleidsmakers en zorginkopers naar manieren om via de bekostiging prikkels te introduceren voor een doelmatiger zorgverlening. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op het ontmoedigen van onnodig gebruik van (dure) zorg, maar steeds vaker ook op het stimuleren van verbeteringen in de kwaliteit van zorg, waaronder gezondheidsuitkomsten. De sectie verricht onderzoek naar internationale ervaringen met innovatieve bekostigingsmethoden (bijvoorbeeld pay-for-performance en bundled payments), inclusief effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar cruciale conceptuele en praktische aspecten van de vormgeving en implementatie van bekostigingsmethoden. Hoe kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met systematische verschillen in de patiëntenpopulaties (casemix) van zorgaanbieders? Hoe kunnen ongewenste neveneffecten (zoals risicoselectie en teaching-to-the-test) worden voorkomen? En hoe kunnen de prestaties van zorgaanbieders t.a.v. kwaliteit en kosten op een adequate manier worden gemeten en beloond?

Erik Schut (cp)

Tel: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl

Wynand van de Ven

Tel: 0104088556

vandeven@eshpm.eur.nl

Frank Eijkenaar

Tel: 0104089183

eijkenaar@eshpm.eur.nl

Daniëlle Cattel

Tel: 0104088882

cattel@eshpm.eur.nl

René van Vliet

Tel: 0104088585

r.vanvliet@eshpm.eur.nl

Richard van Kleef

Tel: 0104088950

vankleef@eshpm.eur.nl