Langdurige zorg

Current facets (Pre-Master)

De laatste jaren wordt veel gesproken in Nederland over de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg. Nederland is internationaal koploper als het gaat om uitgaven aan langdurige zorg. De vergrijzing van de bevolking zet de financiële houdbaarheid extra onder druk. De langdurige zorg moet anders georganiseerd en gefinancierd worden om de kosten in hand te houden.  In 2015 heeft het kabinet ingrijpende hervormingen ingevoerd. Deze hervormingen zullen leiden tot een verschuiving van collectieve naar private financiering en zullen belangrijke gevolgen hebben voor de rol van zorgverzekeraars en gemeenten als inkopers van langdurige zorg. Ons onderzoek richt zich op de toekomstige vormgeving van het stelsel van langdurige zorg en op de mogelijke rol van private verzekeringen, zorg- en pensioensparen.

Erik Schut (contactpersoon)Tel: 0104088556vandeven@eshpm.eur.nl
Rudy DouvenTel: 0104088525/0615589095r.c.m.h.douven@cpb.nl
Timo LambregtsTel: 0104088823lambregts@eshpm.eur.nl