Zorginkoop

Current facets (Pre-Master)

De kern van de stelselwijziging in de zorg is dat concurrerende zorgverzekeraars de verantwoordelijkheid krijgen voor zorginkoop. Verzekeraars krijgen in toenemende mate ruimte om namens hun verzekerden te onderhandelen met zorgaanbieders over prijs en prestatie, om zo de aanbieders te stimuleren tot doelmatige zorgverlening. Belangrijke vragen waar wij ons op richten zijn: Welke prikkels en instrumenten hebben verzekeraars concreet voor doelmatige zorginkoop? In hoeverre pakken verzekeraars deze nieuwe rol actief op? Welke belemmeringen zijn er voor doelmatige zorginkoop? Hoe kunnen deze belemmeringen het beste worden weggenomen? En wat zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen? Bij de beantwoording van deze vragen wordt tevens gekeken naar ervaringen met zorginkoop in het buitenland, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland.

Erik Schut (contactpersoon)

Tel: 0104088558

schut@eshpm.eur.nl
Marco VarkevisserTel: 0104089105varkevisser@eshpm.eur.nl 

Wynand van de Ven

Tel: 0104088556

vandeven@eshpm.eur.nl

Frank EijkenaarTel: 0104089183eijkenaar@eshpm.eur.nl