Aansprakelijkheid en Verzekering

Inschrijven voor Master Aansprakelijkheid en Verzekering

Selectie & Studielink

Nadat je bent geselecteerd (zie toelating) voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering kun je je voor de master aanmelden via StudieLink. Vervolgens ontvang je een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal.

In dit Aanmeld Portaal rond je het verzoek tot toelating af door de daar gestelde vragen te beantwoorden en een gewaarmerkte kopie van jouw diploma of een afstudeerverklaring te uploaden. Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of je hebt jouw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rond je de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden.

Aanmelden in studielink of EUR Aanmeld Portaal voordat je bent geselecteerd heeft geen zin, jouw verzoek wordt dan afgewezen.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kun je stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Bijzonderheden

  • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden.
  • Instroom kan alleen plaatsvinden per de ingangsdatum van het nieuwe collegejaar.
  • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht.
  • Vanwege de samenstelling en de inhoud van het masterprogramma worden geen vrijstellingen verleend.