Aansprakelijkheid en Verzekering

Double Degree Programme Privaatrecht & Aansprakelijkheid en Verzekering

Ben je benieuwd wie verantwoordelijk is voor schade? Heb je daarnaast het Burgerlijk Wetboek goed onder de knie? Dan is dit Double Degree Programme iets voor jou! In dit Double Degree wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid. Ook leert dit programma je slim verzekeren en adequaat handelen, waardoor je bedrijven geld en gezichtsverlies kunt besparen. 

Dit Double Degree Programme werkt nauw samen met advocatenkantoren verzekeringsmaatschappijen. Daardoor schakelt het programma naadloos tussen theorie en praktijk. Daarnaast werk je aan vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt: onderzoeken, schrijven en spreken. Een stage bij een advocatenkantoor of verzekeringsmaatschappij maakt deel uit van het programma.

Leerdoelen

De mastervariant Privaatrecht leidt studenten op tot basiscivilisten: juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht, die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn.

De master Aansprakelijkheid en Verzekering bereidt studenten voor op een hoogwaardige werkomgeving binnen het vakgebied van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht. Voorbeelden hiervan zijn onder andere advocatenkantoren (bijvoorbeeld aansprakelijkheids- en verzekeringspraktijk), het bedrijfsleven (waaronder verzekeringsmaatschappijen en assurantiemakelaars), de wetenschap en de rechterlijke macht. Met deze masters kun je dus alle kanten op.

Opbouw van het programma

Het eerste jaar wordt het programma van de master Privaatrecht volledig doorlopen en afgerond. Vervolgens volgt u de master Aansprakelijkheid en Verzekering in een verkort traject.

Jaar 1

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

blok 5

Onderzoekspracticum burgerlijk recht

15 ects

 

 

 

 

Privaatrecht in werking

 

10 ects

 

 

 

Nationaal en internationaal procederen

 

 

10 ects

 

 

Een van de volgende drie gebonden keuzevakken:

 

 

 

5 ects

 

Familie(vermogens)recht

 

 

 

 

 

Geschiedenis van het privaatrecht

 

 

 

 

 

Internationaal privaatrecht voor privaatjuristen

 

 

 

 

 

Keuzevak vrij

 

 

 

 5 ects

 

Methoden van onderzoek

 

 

 

 

5 ects

Scriptie Burgerlijk recht

 

 

 

 

10 ects

Jaar 2

vaknaam

blok 1

blok 2

blok 3

blok 4

Onderzoekspracticum Aansprakelijkheid en verzekering

15 ects

 

 

 

Capita aansprakelijkheidsrecht

 

5 ects

 

 

Capita verzekeringsrecht

 

5 ects

 

 

Scriptie Aansprakelijkheid en verzekering

 

 

 10 ects

 

Aansprakelijkheid en verzekering in de praktijk

 

 

 

 10 ects

U kunt pas voor het Double Degree programma solliciteren als u het vak Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht van de master Privaatrecht hebt afgerond.

Het is niet mogelijk om na de master Privaatrecht de verkorte variant van de master Aansprakelijkheid en Verzekering te volgen als u niet deelneemt aan het Double Degree Program.

Voorselectie

 • Het Double Degree programma kent een selectieprocedure waarbij maximaal 7 studenten per collegejaar worden toegelaten. De sollicitatieprocedure vindt plaats gedurende uw deelname aan de master Privaatrecht door middel van invulling van het aanmeldingsformulier.
 • Twee soorten selectieprocedures:
  •  Selectieprocedure in januari voor studenten met een 7,5 of hoger voor het Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht
   • inschrijvingsformulier;
    • na inschrijving volgt selectie in de vorm van een gesprek
    • motivatie
    • cv; en
    • cijferlijst;
  • Reguliere (A&V-)selectieprocedure voor studenten die lager hebben dan een 7,5 voor het Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht.

Let op: voor aanvang van de master Aansprakelijkheid en Verzekering dient u alle vakken van de master Privaatrecht te hebben behaald.

Selectie & Studielink

Nadat u bent geselecteerd en toegelaten meldt u zich via www.studielink.nl en het EUR Aanmeld Portaal voor het komend studiejaar aan voor de master Aansprakelijkheid en Verzekering. Daarnaast schrijft u zich niet uit voor de master Privaatrecht en vergeet u niet zich aan het begin van het volgend studiejaar voor deze master te herinschrijven.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kun je stellen aan de heer E.W.R van Roon, e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.

Bijzonderheden

 • Deze master wordt alleen in voltijd aangeboden.
 • Selectie en toelating vindt plaats na het afronden van het vak Onderzoekspracticum van de master Privaatrecht. De instroom in de master Aansprakelijkheid en Verzekering vindt dan plaats per ingangsdatum van het volgende collegejaar. NB. U begint dus eerst aan het reguliere programma van de master Privaatrecht.
 • Voor het gehele onderwijsprogramma geldt een aanwezigheidsplicht.
 • Vanwege de samenstelling en de inhoud van het masterprogramma worden geen vrijstellingen verleend.