Welkom
Nieuwe studenten

Criminologie

Welkom aan Erasmus School of Law. We zijn blij dat je jouw plek aan de studie Criminologie hebt geaccepteerd. Op deze site vind je alle praktische informatie voor een goed begin van jouw studie.

Belangrijke data

 • Aanmelddeadline: 15 januari 2018
 • Uitslag decentrale selectie: Medio april 2018
 • Pre-academic programme: 13 t/m 16 augustus 2018 (aanmelden)
 • Eurekaweek: 20 t/m 23 augustus 2018
 • Start collegejaar: 3 september 2018

Pre Academic Programme

Wil jij met succes studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam?

Met je diploma op zak start je een nieuwe fase van je leven. De overstap van de middelbare school naar de universiteit is voor veel eerstejaars een flinke stap. Als daadkrachtige aanstaand student wil jij ongetwijfeld alle kansen benutten tijdens je studententijd. Daarom organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het Pre Academic Programme met als thema “Master your Future”. Tijdens deze inspirerende trainingsperiode voorafgaand aan het collegejaar leer je alles om goed voorbereid aan je studie te starten. 

 • Vergroot je kans op succes
 • Leer hoe je kunt presteren
 • Start goed voorbereid aan je studie

Meld je aan via: https://www.eur.nl/onderwijs/bacheloropleidingen/inschrijven-bacheloropleiding/pre-academic-programme

Eurekaweek 2018 – Reach for the Skyline

Are you starting your study at the Erasmus University Rotterdam in September? Then the Eurekaweek is the ideal way to get to know the city of Rotterdam, the campus and the student life.

The Eurekaweek will take place from the 20th through the 23rd of August.

During this week you will follow an extensive day and evening programme that will suit every participant. Together with your group and two guides, you will discover what Rotterdam has to offer.

This year, the theme is “Reach for the Skyline”, because the Eurekaweek is the perfect start of you student life in which you can realize all your ambitions and dreams.

You can sign up on eur.nl/eureka starting 1 May. See you in the Eurekaweek!

Aanmelding

De deadline om aan te melden was uiterlijk 15 januari 2018 en is dus inmiddels verstreken. Je kunt je derhalve niet meer aanmelden.

Ben je onverhoopt niet in staat om aan de opleiding te beginnen, schrijf je dan uit via Studielink. Meld dit ook via studievoorlichting@law.eur.nl, zodat je ook geen e-mailberichten over de studie ontvangt.

Inschrijving op basis van hbo-propedeuse

Als je je inschrijft op basis van een door jou behaalde propedeuse van een hbo-opleiding moet je deze voor 31 augustus 2018 hebben afgerond.

Als je jouw propedeusediploma voor deze datum nog niet in je bezit hebt, dan kan je ook een verklaring van jouw hogeschool of een cijferlijst waaruit blijkt dat je alle 60 studiepunten behaald hebt, opsturen. Deze verklaring of cijferlijst dient wel ondertekend te zijn door de onderwijsinstelling waar je jouw propedeuse hebt behaald!

Een scan van jouw propedeusediploma/verklaring/cijferlijst stuur je naar het Centraal Bureau Inschrijvingen via cbi@oos.eur.nl.

Rooster

De onderwijsgroepen en de practicumgroepen worden op maandag en donderdag aangeboden. Op woensdag zijn de hoorcolleges. Je wordt ingedeeld in een onderwijs- en practicumgroep en kunt (tussentijds) niet wisselen. In welke onderwijsgroep en in welke practicumgroep je terecht komt, wordt eind augustus bekend gemaakt. Op dinsdag en vrijdag heb je geen onderwijs.

Active academic learning

Binnen Erasmus School of Law volg je onderwijs via Erasmus Law College. Dit bestaat uit onderwijsgroepen, waar je door middel van probleemgestuurd leren (PGL) theorie leert en een casus voorbereidt.

Probleemgestuurd leren

Door de kleinschalige aanpak ontwikkel je snel academische vaardigheden zoals het vermogen om zelfstandig en planmatig te werken, informatie te zoeken, bevindingen te rapporteren en problemen te analyseren, om ze vervolgens op te lossen. Je wordt ondersteund door een begeleider (tutor) en de digitale leeromgeving LawWeb. Onderzoek toont aan dat deze onderwijsmethode veel meer studieplezier én studiesucces brengt! Bovendien word je optimaal voorbereid op je latere carrière.

Het studiejaar: 8 onderwijsblokken met 1 vak per blok

Het studiejaar is ingedeeld in 8 blokken. Een blok beslaat 5 onderwijsweken. In elk blok volg je 1 vak. Je volgt onderwijs in de vorm van Erasmus Law College, dit bestaat uit onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges. Aan het eind van het blok doe je tentamen.

Als student maak je deel uit van een law college, een groep van 80-120 personen. Binnen deze groep volg je onderwijs en doe je andere activiteiten. Er zijn 3 soorten college: hoorcolleges, practica en onderwijsgroepen. In het hoorcollege luister je met al je medestudenten (ook van andere law colleges) klassikaal naar de docent. Je leert de theorie en vaak worden actuele onderwerpen behandeld: een belangrijk nieuwsfeit of een uitspraak van de rechter. Sommige hoorcolleges worden verzorgd door gastdocenten, bij voorbeeld een advocaat of een rechter. In de practica oefen je met zo'n 40 personen vaardigheden die nodig zijn voor de juridische beroepspraktijk: een debat leiden, een vonnis schrijven, een pleidooi houden enzovoorts. De hoorcolleges, practica en onderwijsgroepen staan niet los van elkaar, maar vullen elkaar aan. Vaak komen ook dezelfde thema’s terug. Naast de contacturen op de universiteit is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie. Dit vraagt veel discipline en motivatie.

De onderwijsgroep: intensief werken met 10 studenten

Tweemaal per week neem je met 9 andere studenten deel aan een onderwijsgroep. Samen met hen en onder begeleiding van een tutor bespreek je en analyseer je een casus (het ‘probleem’) met een maatschappelijke context of een relatie met de beroepspraktijk. In de onderwijsgroep leer je de theorie, maar oefen je ook sociale vaardigheden (zoals discussiëren en presenteren) en procedurele vaardigheden (zoals het leiden van vergaderingen en het maken van goede notulen). Om het proces goed te laten verlopen is er een aantal vaste rollen in de groep. Eén student treedt op als gespreksleider en een ander als notulist. Deze rollen worden wisselend ingevuld, iedereen komt aan de beurt. Zoals eerder aangegeven, Active Academic Learning is het motto. Je aanwezigheid én een professionele werkhouding in de groep zijn vereist en maken ook deel uit van de beoordeling. De studiestof van de onderwijsgroep vormt het belangrijkste gedeelte van de tentamenstof.

Een probleem analyseren in 7 stappen

Binnen de onderwijsgroep ga je dus aan de slag met een casus, oftewel probleem. De 7 stappen waarin je te werk gaat zijn als volgt: 1. Begripsverheldering: is de casus duidelijk voor de studenten? 2. Probleemstelling formuleren: welke vragen kunnen vanuit het probleem gesteld worden? 3. Brainstorm: welke verklaringen en hypothesen zouden aan het probleem ten grondslag kunnen liggen? 4. Probleemanalyse: bespreking van deze verklaringen en hypothesen 5. Leerdoelen formuleren: vragen formuleren die als basis dienen voor de zelfstudie 6. Zelfstudie: studenten gaan op zoek naar relevante literatuur waarmee de leerdoelen beantwoord kunnen worden 7. Nabespreking: bespreking van de bevindingen tot alle leerdoelen zijn beantwoord

Meer informatie

Als je trouw de colleges volgt, wordt alles heel snel duidelijk. En goede informatie vind je in het boekje "Probleemgestuurd leren - een gids voor studenten en tutoren", dat op de introductiedagen wordt uitgereikt. En heb je dan nog vragen, dan kun je terecht bij de tutor of het studiepunt van Erasmus School of Law.

Literatuurlijst

Een deel van de literatuur dient verplicht aangeschaft te worden. Hieronder wordt de literatuurlijst van de opleiding Criminologie 2017-2018 weergeven ter indicatie voor volgend collegejaar. De literatuurlijst verschilt per collegejaar en zal voor de start van collegejaar 2018-2019 bekend worden gemaakt.

BlokVakTitel, Auteur & uitgever
1.1Inleiding criminologie

Criminology, Beirne, P. & Messerschmidt, J.W., 6th edition (2014)
Oxford University Press

Criminology. A Sociological Introduction, Carrabine, E., Cox, P., Lee, M., Plummer, K. & South, N., 3rd revised edition (2014)
Routledge

Essential Criminology, Lanier, M.M. & Henry, S. (2015)
Westview Press

Tegen de Regels IV, Lissenberg, E., Ruller, S. van & Swaaningen, S. van (2001)
Ars Aequi

Criminology, Newburn, T., 3rd edition (2016)
Routledge

1.2Inleiding Rechtsgeleerdheid

Recht in context , H.S. Taekema , A.M.P. Gaakeer, M.A. Loth, vijfde druk
Boom Juridische Uitgevers

Juridische methoden , Kloosterhuis, vierde druk
Boom Juridische Uitgevers

1.3Inleiding methoden en technieken



Inleiding Methoden en Technieken, C.C.J.H. Bijleveld, vijfde druk
Boom Juridische Uitgevers

Onderzoeksmethoden, H. Boeije, H. 't Hart en J. Hox, negende druk
Boom Juridische Uitgevers

Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, T. Decorte en D. Zaitch (2016)
ACCO

Qualitative research methods, Hennink et al. (2011)
SAGE

Kwalitatief interviewen: kunst én kunde, J. Evers, tweede druk (2015) (verplicht)
Boom Juridische Uitgevers

Basishandboek SPSS 24, A. De Vocht (2016) (verplicht)
Bijleveld Press

Statistiek als hulpmiddel. Een overzicht van gangbare toepassingen in de sociale wetenschappen, M. te Grotenhuis, T. van der Weegen, derde druk (2013) (verplicht)
Koninklijke Van Gorcum

1.4Inleiding strafrechtCapita strafrecht, P.A.M. Mevis (7e druk)
Ars Aequi Libri
1.5Inleiding staats- en bestuursrecht

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, T. Barkhuysen, C. de Kruif (7e druk)
Ars Aequi Libri

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht, A.D. Belifante en J.L. de Reede (18e druk)
Kluwer

1.6SociologieVoorgeschreven literatuur volgt.
1.7Psychologie

Voorgeschreven literatuur volgt.

1.8Criminaliteit en samenlevingVoorgeschreven literatuur volgt.

Wettenbundels 

Wettenbundels zijn onmisbaar tijdens je studie en tentamens en moet je aanschaffen. Je kunt de keuze maken tussen een Kluwer Collegebundel of een VNW.

De wettenbundels kun je eenvoudig en snel, met 5% korting aanschaffen via je studievereniging:


Je kunt de wettenbundel ook bij de reguliere boekenhandel of de websites van de uitgevers (Kluwer en SDU) bestellen en kopen.

Wijze van bestellen 

Deze literatuur kan het komend collegejaar digitaal of in hard-copy worden aangeschaft. De boeken kun je via de websites van de uitgevers, Studystore of via de reguliere boekhandels bestellen.
Uiteraard zal alle literatuur van Erasmus Law College net als het voorafgaande jaar beschikbaar worden gesteld in het Studielandschap. Het Studielandschap is op werkdagen van 09.00 t/m 19.00 uur geopend. Een deel van de literatuur is ook te vinden in de UB.

Bindend studieadvies

Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving 60 ECTS van het eerste jaar (B1) halen. 

Compensatieregeling

Eerste jaar van inschrijving: In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven compenseren met andere behaalde cijfers (een 7 of hoger) voor het tentamens van het B1. Dit mag enkel als aan het einde van het eerste jaar van inschrijving het gemiddelde ten minste (dus onafgerond) een 6,0 is voor alle B1 vakken (60 ECTS). Dit betekent dat een gemiddelde van 5,99 of lager te laag is.

Herkansingen

In het eerste jaar van de opleiding heb je in totaal twee herkansingen. In januari mag maximaal een onvoldoende uit blok 1 of 2 worden herkanst, in juli mag maximaal een onvoldoende uit blok 3 t/m blok 8 worden herkanst.

Vrijstellingen

Indien je in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen binnen de opleiding Criminologie, dan kun je contact opnemen met de studieadviseurs van Erasmus School of Law. Zij kunnen je een indicatie geven van het aantal vrijstellingen waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen.

Vrijstellingen worden niet automatisch verleend. Deze dienen te worden aangevraagd bij de examencommissie. Bekijk hier de voorwaarden voor het indienen van een vrijstellingsverzoek.

Het duurt enkele weken voordat de examencommissie jouw verzoek heeft behandeld, dus dien je verzoek zo snel als mogelijk in.

Voor de Bacheloropleiding Criminologie worden geen standaardvrijstellingen verleend.

Procedure

Voor individuele vrijstellingen geldt de regeling als genoemd in de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende opleiding. Individuele vrijstellingen kunnen uitsluitend op grond van elders behaalde wo tentamens worden verleend.

Wilt u een verzoek indienen bij de examencommissie, dan kunt u dit formulier invullen. Na het verzenden van het formulier ontvangt u een e-mail ter ontvangstbevestiging. 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een individuele vrijstelling is gelijk aan die van een tentamen, 4 dan wel 6 jaar, en begint op de datum van het behalen van het diploma of tentamen/examen op grond waarvan vrijstelling wordt verleend.

Let op

 • Studenten die bij een andere wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of Criminologie een negatief bindend studieadvies hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.
 • Studenten die op grond van een afgeronde wo-opleiding voor 1 september 2008 vrijstelling hebben gekregen voor de vrije keuze ruimte (6 ects) krijgen slechts een gedeeltelijke vrijstelling voor de Minor (9 ects).
 • Voor studenten die het zogeheten mr.drs.-programma volgen geldt een speciale regeling. Het mr.drs.-programma is het gecombineerde programma voor de studies Algemene of Bedrijfseconomie en Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het mr.drs.-programma of de studieadviseurs.

Collegegeld

Ben je nog niet in het bezit van een hbo-diploma of een wo-bachelor en begin je aan een eerste studie, dan betaal je het wettelijk collegegeld.

Voor het studiejaar 2018-2019 is dit in de bachelor fase €2.060.- per jaar.

Ben je al wel in het bezit van een hbo-diploma of een wo-bachelor en wil je aan een tweede bacheloropleiding beginnen, dan ga je het instellingstarief betalen. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Voor het studiejaar 2018-2019 is dit in de bachelor fase € 6.400,- per jaar. Met een hbo-diploma ga je in de masterfase weer wettelijk collegegeld betalen, omdat je nog niet over een mastertitel beschikt.

Heb je een wo-master als je aan je tweede masteropleiding begint, dan betaal je in de masterfase € 11.600,- per jaar. Met een hbo- of wo-diploma behaald vóór augustus 1991, betaal je geen instellingstarief maar wettelijk collegegeld.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de studievoorlichters:

Hans Kroon, Thomas Potma of Lara de Jong.

Tel: 010 408 1571
E: 
studievoorlichting@law.eur.nl

Wij kunnen je sneller en makkelijker helpen als jij je studentnummer bij de hand hebt.