Law, Society & Crime

Ons departement Law, Society & Crime richt zich sterk op maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke impact. Met ons onderzoek en onderwijs staan wij in het centrum van veel actuele debatten in de samenleving en politiek, zowel op nationaal als Europees vlak: of het nu gaat om de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, medisch-ethische vraagstukken, harmonisatie van strafprocedures in EU-verband, of compliance met financiële of milieuwetgeving door het bedrijfsleven.  

Nieuws

Innovatieve medicijnen “maken pijnlijk duidelijk dat de betaalbaarheid van de gezondheidszorg grenzen heeft”

Volgens André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, moet de politiek keuzes maken over dure medicijnen.

Kabinet slijpt de wapens in de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit

Joost Nan, hoogleraar Straf(proces)recht aan Erasmus School of Law, licht nieuwe initiatieven in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit toe.

Taak- of celstraf: wat werkt beter om terugval van jongeren in criminaliteit te voorkomen?

Uit onderzoek blijkt dat er bij taakstraf onder jongeren minder terugval is dan bij een detentiestraf bij vergelijkbare jongeren.

Een nazivlag fotoshoppen; belediging of vrijheid van meningsuiting?

Joost Nan, hoogleraar Straf(proces)recht, licht de mogelijke strafrechtelijke gevolgen van de nazitweet door een Kamerlid aan het adres van Minister Kuipers toe

De ene wapenbezitter is de andere niet: wapengeweld onder Rotterdamse jongeren terugdringen door aanpak achterliggende problematiek

Onderzoeksteam onderscheidt verschillende groepen jongeren met wapens: “Richt aandacht op de meest risicovolle groepen en de achterliggende problematiek.”

Het vierde cohort IMARC-studenten ging van start

Op de eerste dag van het nieuwe academisch jaar had de vierde lichting IMARC-studenten hun introductie op de campus

Moeten we dure behandelingen stopzetten om de hoge zorgkosten te drukken?

André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, pleit voor een debat over de normstelling voor dure behandelingen.

Hoe kan drugssmokkel in de Antwerpse en Rotterdamse haven worden teruggedrongen?

Lieselot Bisschop vertelt over de problemen omtrent drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Antwerpen, en geeft tips voor de bestrijding.

Transparantie over cybersecurity is essentieel voor bedrijven. Maar waarom?

Bernold Nieuwesteeg van het Centre for the Law and Economics of Cybersecurity van Erasmus School of Law benadrukt het belang van openheid over cybersecurity.

Rassenrellen Rotterdam waren ook een “opstand tegen falend beleid van de gemeente”

Marc Schuilenburg, hoogleraar Digital Surveillance aan Erasmus School of Law, werpt een nieuwe blik op de Afrikaanderrellen in Rotterdam in 1972.

Evenementen

Stockfoto Microfoon

De sectie start oktober 2019 een lezingenreeks “Gezondheid & Recht” waarin actuele interdisciplinaire thema’s worden besproken. Inspirerende sprekers worden uitgenodigd om studenten en medewerkers te informeren over relevante ontwikkelingen en trends in de gezondheidszorg met juridische en medisch-ethische raakvakken.

Aanmelden voor de lezing? 

De lezingenreeks is bedoeld voor medewerkers en (oud) studenten van de EUR, en overige geïnteresseerden. Heb je interesse in een lezing, noteer de datum in je agenda!
Vragen over en aanmelden voor de lezingen kan bij dit e-mailadres: denexter@law.eur.nl.

2 maart 2022
Dr. Tlaleng Mofokeng, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Office of the High Commissioner for Human Rights, Genève

Titel: 'Reproductive health rights'

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen