Opleidingscommissies

Erasmus School of Law

De opleidingscommissies van Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Zij adviseren het onderwijsbestuur en hebben instemmingsrecht op onderdelen, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OER). De commissies zijn samengesteld uit docenten en studenten van de bacheloropleidingen en de aansluitende masteropleidingen. 

Samenvattend houden de opleidingscommissies zich bezig met: 

 • Advies uitbrengen over de Onderwijs- en Examenregeling (OER); 

 • Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER; 

 • Gevraagd en ongevraagd advies over bepaalde beleidsmatige en onderwijsgerelateerde zaken uitbrengen, aan de opleidingsdirecteur en de decaan;

 • Advies geven over het beleid van bepaalde middelen, zoals over de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs; 

 • Opstellen van een visie over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld voor de NVAO t.b.v. een eventuele (her)accreditatie). 

De rol en de bevoegdheden van de opleidingscommissies zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in artikel 11 van het Faculteitsreglement ESL. Voor meer informatie raadpleeg ook de website van de EUR of het landelijke platform voor opleidingscommissies. 

Erasmus School of Law heeft drie opleidingscommissies: 

 • OC bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht; 

 • OC master Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht; 

 • OC bachelor en master Criminologie. 

Meepraten als student?

Als je ideeën hebt of bepaalde beleidsmatige kwesties ziet waarvan je denkt dat de opleidingscommissie hiervan op de hoogte moet zijn, stuur een mail naar opleidingscommissie@law.eur.nl. Dit is niet bedoeld voor individuele klachten. 

Wil je lid worden van een opleidingscommissie? Ieder jaar worden in september nieuwe leden geworven. Houd de website in de gaten voor vacatures. Als student-lid vertegenwoordig je de studenten, neem je representatieve besluiten en weet je vanuit jouw visie bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.  

Contactgegevens

Contactpersoon
A. Gonçalves (secretaris)
E-mail: opleidingscommissie@law.eur.nl

Documenten

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen