Opleidingscommissies

De drie opleidingscommissies van Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Zij adviseren het onderwijsbestuur en hebben instemmingsrecht op onderdelen, waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen. De commissies zijn samengesteld uit docenten en studenten van de bacheloropleidingen en de aansluitende initiële masteropleiding(en).

Samenvattend houden de opleidingscommissies zich bezig met:

  • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
  • Jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  • Gevraagd en ongevraagd advies over bepaalde beleidsmatige en onderwijsgerelateerde zaken uitbrengen, aan de opleidingsdirecteur en de decaan;
  • Advies geven over het beleid van bepaalde middelen, zoals over de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs;
  • Opstellen van een visie over de kwaliteit van het onderwijs (bijvoorbeeld voor de NVAO t.b.v. een eventuele (her)accreditatie).

Volgens Artikel 11 lid 2 van het Faculteitsreglement ESL vergadert een opleidingscommissie ten minste twee keer per jaar, in de regel vinden er jaarlijks 5 vergaderingen plaats.

De rol en de bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in artikel 11 van het Faculteitsreglement ESL. U kunt ook de informatie van de EUR of de landelijke informatiepagina raadplegen. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar, deze kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

Meepraten als student?

Als je ideeën hebt of bepaalde beleidsmatige kwesties ziet waarvan je denkt dat de opleidingscommissie hiervan op de hoogte moet zijn, dan is het mogelijk om de secretaris van de opleidingscommissies te mailen. (Dit is niet bedoeld voor individuele klachten.)

Het is ook mogelijk om lid te worden van een opleidingscommissie. De opleidingscommissies worden ieder jaar in september samengesteld. Als student-lid vertegenwoordig je de studenten, je neemt representatieve besluiten en je weet vanuit jouw visie bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Als je hiervoor interesse hebt, neem dan contact op met de secretaris.

Contactgegevens

 

Contactpersoon
A. Gonçalves (secretaris)
E-mail: goncalves@law.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen