Ondersteunende diensten

Wetenschappers en managers worden in het onderzoek, onderwijs en management bijgestaan door bestuursorganen en ondersteunende diensten.

Ondersteunende diensten

 

Dean’s Office
(bestuursondersteuning)
E: sec@law.eur.nl
T: 010-408 15 95

Bureau Onderwijs

E:  onderwijsbureau@law.eur.nl
T: 
010-408 15 60

Research policy and support
E: a.vanderveen@law.eur.nl
T: 010-408 16 19

Development
(marketing en communicatie)
E: development@law.eur.nl
T: 010-408 97 52

Resources Management
(personeel en organisatie, financiën)
E: personeel@law.eur.nl, financien@law.eur.nl
T: 010-408 15 99 (personeel), 010-408 26 57 (financiën)

 


Overige Gremia

Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid van Erasmus School of Law. Het managementteam bestaat het bestuur ESL (decaan Suzan Stoter en vicedecaan Fabian Amtenbrink) en de managers van het faculteitsbureau, te weten Lolkje Attema (controller), Rudolph Ladan (hoofd onderwijs), Annet van der Veen (manager research), Henk Bolk (interim-hoofd Human Resources), Hanz Zwart (manager Development) en de bestuurssecretaris (Wim Timmer). Het MT vergadert eens in de twee weken op de maandag.

Het Bestuursoverleg (BO) is elke dinsdag het bestuursoverleg tussen de decaan en de vicedecaan.

Het Programmabestuur onderwijs is verantwoordelijk voor het opzetten en verder ontwikkelen van het onderwijsmodel Erasmus Law College, dat in 2012 is ingevoerd in de bacheloropleidingen van ESL. Het Programmabestuur onderwijs bestaat uit Suzan Stoter (decaan), Fabian Amtenbrink (vicedecaan), Ruben Houweling (programmamanager Erasmus Law College), Maarten Verbrugh (opleidingsdirecteur Masteropleidingen), Rudolph Ladan (hoofd Onderwijsbureau), Wil den Harder (coördinator bacheloropleidingen), Sophie Hoek (student-bestuurslid) en Barend Hulsebosch (student-bestuurslid).