Dagelijks Bestuur Onderwijs

Het Dagelijks Bestuur Onderwijs (DB-OW) is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie van de besluitvorming van het Bestuur van Erasmus School of Law betreffende het onderwijs, het formuleren van een langetermijnvisie voor (de organisatie van) het facultaire onderwijs en het bewaken van de kwaliteit en het rendement van de opleidingen.

Samenstelling DB-OW

Het DB-OW bestaat uit de volgende personen:

 • Prof.mr.dr. H.N. (Harriët) Schelhaas, decaan Erasmus School of Law 
 • Prof.mr.dr. M.A. (Maarten) Verbrugh, vicedecaan masteropleidingen Erasmus School of Law (voorzitter)
 • Drs. W. (Wanda) den Boer, manager onderwijs- en studentzaken (secretaris)
 • Mr. I. (Ivonne) Cune-Noten, opleidingsdirecteur Rechtsgeleerdheid bachelor
 • Mr.dr. Annika Galle opleidingsdirecteur Rechtsgeleerdheid master
 • Prof.mr.dr. G.J.M.E. (Guido) de Bont, opleidingsdirecteur Fiscaal recht bachelor
 • Mr. dr. E. (Eva) Boomsluiter, opleidingsdirecteur Fiscaal recht master
 • Dr. T.F.C. (Tamar) Fischer, opleidingdirecteur Criminologie bachelor
 • Dr. R.A. (Robby) Roks, opleidingsdirecteur Criminologie master
 • Drs. E.C. (Eefje) Markus, teamleider Learning and Innovation
 • N.P.C. (Noor) Kikken, studentbestuurslid
 • S. (Sharon) Koster, studentbestuurslid

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen