De Faculteitsraad

Bevoegdheden

De raad kan gevraagd en ongevraagd de decaan van advies voorzien en heeft daarnaast instemmingsrecht bij verschillende aangelegenheden die de faculteit in het algemeen of in het bijzonder aangaan, zoals vastgelegd in de wet en in het Bestuurs- en Beheersreglement Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geleding

De Faculteitsraad bestaat uit tien leden. Vier leden hiervan zijn gekozen door en uit het wetenschappelijk personeel van de faculteit, vanuit verschillende secties, en één lid is gekozen door en uit het ondersteunend- en beheerspersoneel van de faculteit. Daarnaast zijn vijf leden gekozen door en uit studenten van de faculteit. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

Huidige personeelsgeleding:

 • Dr. J.W. (Jing) Hiah
 • Mr.dr.drs. L. (Liselotte) Postma
 • Dr. M.L. (Martijn) Schippers LL.M
 • Prof.dr. R. (René) Repasi
 • Mr. S.C. (Sascha) Bambach

Huidige studentgeleding:

 • A. (Aylin) Alici
 • F. (Friso) Roos
 • S. (Sezen) Harmankaya
 • T. (Tom) van Dijken

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen