International Center for Financial law & Governance

Research Centre Erasmus School of Law
Symposia ICFG

Het International Center for Financial law & Governance (ICFG) kent, als onderzoeksinstituut verbonden aan Erasmus School of Law (ESL) van Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR) een sterke focus op het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen. Sinds de oprichting heeft het ICFG verschillende vooraanstaande onderzoekers ondersteund en unieke congressen georganiseerd. We dagen onze fellows uit om te innoveren en de grenzen van standaard juridisch onderzoek te verleggen.

Our mission

Het International Center for Financial law & Governance (ICFG) heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, professionals en studenten bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen. Hiermee beoogt het ICFG het denken over de wijze waarop commerciële en maatschappelijke belangen in de financiële sector op een duurzame manier verenigd kunnen worden verder te brengen.

Het ICFG hanteert hierbij een multidisciplinaire invalshoek vanuit het perspectief van recht, regulering en governance, waarbij steeds wordt aangehaakt bij belangrijke – periodiek te identificeren – ontwikkelingen. Aan het ICFG zijn interne en externe onderzoekers verbonden die tevens in opdracht van derden onderzoek verrichten. Het ICFG verzorgt onder andere opleidingsprogramma’s en symposia voor studenten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders.

Naast publicaties in toonaangevende wetenschappelijke bladen, richt het ICFG zich met de ICFG-reeks op het schrijven van handzame en innovatieve publicaties voor de praktijk. 

ICFG-Team

Kleis Broekhuizen

Prof. Mr.Kleis Broekhuizen

Prof. Kleis Broekhuizen is hoogleraar Recht & Regulering Financiële Markten aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij lid van het bestuur van het ICFG. 

Annika Galle

Mr. Dr. Annika Galle

Dr. Annika Galle is Universitair Hoofddocent Corporate and Financial Law aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek focust zich op corporate governance issues, financial law, meer specifiek fintech, cybersecurity en intern toezicht.  Zij heeft enkele toezichthoudende functies buiten de universiteit. Daarnaast is zij Academic Director van International Center for Financial law. 

Helene Vletter van Dordt

Prof. Mr. Hélène M. Vletter-van Dort

Prof. Mr. Hélène M. Vletter-van Dort specialiseert zich tijdens haar werk als hoogleraar in de regulering en governance van financiële markten en instellingen. Ze werkt ook als rechter en arbiter en heeft verschillende non-executive bestuursfuncties. 

Shelly Wu

Mr. Shelly Wu

Mr. Shelly Wu is coördinator van de master Financieel recht bij de sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht aan Erasmus School of Law (ESL). Daarnaast is zij coördinator van International Center for Financial law & Governance (ICFG). 

Daarnaast zijn meerdere fellows verbonden aan het ICFG. Binnenkort treft u hier een overzicht van alle fellows aan. Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding van de online-informatie van ICFG.

Nieuws

Koersschade van beleggers bij een misleidend prospectus

Arnoud Pijls publiceert over prospectusaansprakelijkheid in de Journal of European Tort Law en op het Oxford Business Law Blog.
Foto Arnoud Pijls

Nederlandse bedrijven moeten de opvolging van de CEO beter plannen

Het International Center for Financial Law & Governance deed onderzoek naar de taken van nominatiecommissies van Nederlandse bedrijven.
Overleg van een team in een bedrijf

ASM International ontvangt prijs voor transparantie over cybersecurity

ASM International heeft de jaarlijkse Cyber Security Annual Report Index prijs gewonnen, uitgegeven door het CLECS en ICFG.
CLECS 2022

Evenementen

Symposium ‘Intra-Group ESG Dynamics’

Kom naar het symposium 'Intra-Group ESG Dynamics’ op 4 oktober!
ESG plaatje

Contact

Shelly Wu

mr. Shelly Wu

E-mailadres
icfg@law.eur.nl
Adres
P.O. Box 1738
3000 DR
Rotterdam

Pers

Ronald de Groot

Ronald de Groot

Communicatieadviseur

E-mailadres
rdegroot@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 6 53 641 846

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen