Faculty Colloquium: Dissemblage. Making Multiplicity, not Identities

met Gerlad Raunig
Datum
woensdag 6 dec 2023, 17:00 - 20:00
Type
Lezing
Gesproken taal
Engels
Locatie

Willem de Kooning Academy, Basketball Court W.3.114, Wijnhaven 61

Voeg toe aan agenda
Book cover 'Dissemblage' by Gerald Raunig

De facultaire colloquia hebben tot doel de brede reikwijdte van de Erasmus School of Philosophy (ESPhil) te bestrijken, zowel in analytische en continentale filosofie als in de geschiedenis van de filosofie. Sprekers zijn vrij in de keuze van hun onderwerp, maar worden verzocht een lezing te houden die toegankelijk is voor alle filosofen, met name studenten.

Dissemblage is het tweede deel in de serie Machinic Capitalism nd Molecular Revolution. In navolging van het eerste deel DIVIDUUM breidt Gerald Raunig zijn scope van esthetisch onderzoek uit met wat filosofie en de creatieve praktijk van het filosoferen kan doen. Hij baseert zich op een breed scala aan historische en meer hedendaagse bronnen, zoals Ibn Daud en andere neo-aristotelische figuren uit het hoogmiddeleeuwse Spanje (al-Andalus) tot figuren als Wilbirg van St. Florian, Curtis Mayfield en Nina Simone. Het boek roept beelden op van protest tegen het geweld van separatie en individualisering. In een poëtische zoektocht naar verschillende afstemmingen en resonanties over opgelegde scheidslijnen heen, roept Dissemblage urgente vragen op over alliantie en moleculaire revolutie in tijden van geopolitieke onrust. Raunigs bijdragen, die zich richten op vragen over bestaans-economieën en ecologieën van zorg, zullen worden becommentarieerd door leden van de Promiscuous Care Study Group (Yusser Salih, Michelle Teran, Julia Wilhelm) aan de Willem de Kooning Academie en ESPhil-leden Christoph Brunner en Ryan Kopaitich.

Zie voor meer informatie over de spreker en de respondenten de Engelse pagina

Meer informatie

De interventies van Michelle TeranYusser Salih en Julia Wilhelm's maken deel uit van de Promiscuous Care Study Group. Deze studiegroep cultiveert onderzoek betreffende institutionele zorg, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de praktijk van verantwoordelijkheid, Intimate pedagogies, slow reading practices, Gastvrijheid en organiseren, aarde en besmetting, alternatieve geschiedenis, en collectieve rouw. 

Gerelateerde content
Brian Cummings zal een facultair colloquium geven over Erasmus en vertrouwen.
Gerelateerde links
Navigeren naar de Willem de Kooning Academy

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen