Faculty Colloquium: Rector Magnificus Annelien Bredenoord

Ethics as Parallel Research
Lecture hall full of students
Professor
Datum
woensdag 16 mrt 2022, 15:30 - 16:45
Type
Lezing
Gesproken taal
English
Kamer
CB-4
Ticket informatie

De facultaire colloquia hebben tot doel de brede reikwijdte van de Erasmus School of Philosophy (ESPhil) te bestrijken, zowel in analytische en continentale filosofie als in de geschiedenis van de filosofie. Sprekers zijn vrij in de keuze van hun onderwerp, maar worden verzocht een lezing te houden die toegankelijk is voor alle filosofen, met name studenten.

Voeg toe aan agenda

Mogen we genetische manipulatie gebruiken om mensen met een kinderwens te helpen? Hoe gaan we om met impliciete voorkeuren van Artificial Intelligence? Wat is de rol van technologie tussen mensen? Een aantal vragen die zeker aan bod zullen komen in het extra facultair colloquium.

Annelien Bredenoord is te gast in een extra facultair colloquium, op 16 maart. We kennen haar uiteraard als rector magnificus van de Erasmus Universiteit, sommige zullen haar kennen door haar werk als lid van de Eerste Kamer, maar weinige weten dat zij ook de leerstoel Ethics of Technologies bij ESPhil bekleedt. Om zichzelf binnen en buiten de ESPhil community voor te stellen als onderzoekster zal ze een lezing houden over haar recente werk.

Normaliter schrijven we een korte samenvatting van de inhoud van eencolloquium. Voor deze keer publiceren we een kort fragment uit een interview dat we onlangs met Annelien Bredenoord maakten over haar aanstelling bij ESPhil. We vroegen haar waar zij het op 16 maart over wil hebben. 

“De medische ethiek, zoals we die nu kennen, is een moderne wetenschap. Deze is onder invloed van opkomende technologieën ontstaan in de jaren zestig. Veel mensen hebben zich uit de filosofie en theologie losgemaakt om zich te werpen op de actuele ontwikkelingen in dat gebied. Het was van oudsher een louter wijsgerige bezigheid, waar na de zogenaamde empirische wending, meer ruimte is gekomen voor nieuwe methodologieën. Tegenwoordig zie je een verdere beïnvloeding vanuit de techniekfilosofie, waardoor meer participatieve methoden ontstaan. Dat hebben wij geprobeerd samen te brengen onder Parralel Ethics Research. Een benadering voor vroege ethische evaluatie van biomedische technologieën, zoals genome editing. Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door te putten uit brede inspiratiebronnen, waaronder de filosofie, en deze toe te passen op en in de praktijk. Op 16 maart zal ik ingaan op de vraag hoe we vanaf een vroeg stadium nieuwe technologie kunnen begeleiden vanuit de ethiek.” – Annelien Bredenoord

Het volledige interview wordt deze week gepubliceerd.

Bio

Annelien Bredenoord is met ingang van 1 oktober 2021 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. De benoeming is voor een periode van vier jaar. 

Annelien Bredenoord is hoogleraar, lid van de Eerste Kamer, toezichthouder en bestuurder en werkt op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek.

Lees voor meer informatie over Annelien Bredenoord ook haar EUR-profiel. 

Meer informatie

Voor deze buitengewone editie van de facultaire colloquia nodigen we nadrukkelijker dan normaal iedereen uit die geinteresseerd is om deel te nemen. 

Gerelateerde content

Vrijheid en impact, designerbaby's en ethiek

We interviewed Annelien Bredenoord as a welcome to ESPhil as a professor. We spoke about freedom and fears, designer babies, and impact. A long read on a lot.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen