Prof.dr. Annelien Bredenoord

Over de rector magnificus
Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord is met ingang van 1 oktober 2021 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. De benoeming is voor een periode van vier jaar. 

Annelien Bredenoord is hoogleraar, toezichthouder en bestuurder en werkt op het snijvlak van gezondheidszorg, technologie en innovatie, ethiek en politiek. 

“Ik geloof heel erg in de maatschappelijke rol die een universiteit heeft. We hebben de wetenschap nodig om antwoorden te vinden op de complexe vragen van deze tijd."

Bredenoord leidde tot haar benoeming de afdeling Medical Humanities in het UMC Utrecht, een interdisciplinaire afdeling met ethici, gezondheidsjuristen, medisch historici en narrative medicine: het gebruik van verhalen van zowel patiënten en zorgprofessionals om de zorg menselijker te maken. Haar onderzoeksgroep daar richtte zich op ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals Artificial Intelligence, Big Data en biobanken, regeneratieve geneeskunde, tissue engineering en stamcelonderzoek, genetica (zoals CRISPR/Cas) en voortplantingstechnieken.

“Ik geloof heel erg in de maatschappelijke rol die een universiteit heeft. We hebben de wetenschap nodig om antwoorden te vinden op de complexe vragen van deze tijd, zoals klimaatverandering, polarisering, digitalisering, technologische innovatie, demografische ontwikkelingen en sociale ongelijkheid. Zowel het DNA van de EUR als haar ligging in de stedelijke regio Rotterdam bieden een uitstekend aanknopingspunt om dergelijke thema’s vanuit een interdisciplinaire invalshoek en dicht bij de realiteit van alledag te adresseren”, aldus Annelien Bredenoord. 

In de media

"Ik wil de maximale academische vrijheid waarborgen, dus moet ik geen politieke uitspraken doen"

In dit interview met EM bespreekt Bredenoord de rol van universiteiten bij internationale conflicten.

Annelien Bredenoord cortege

Nieuwe rector magnificus Erasmus Universiteit: "Ik heb een hekel aan de termen hoger en lager opgeleid"

Annelien Bredenoord dies natalis

Rectoraatsoverdracht - Annelien Bredenoord nieuwe rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Foto's

Annelien Bredenoord
  • Annelien Bredenoord
  • Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord

1/10
Alexander Santos Lima
Annelien Bredenoord
2/10
3/10
Alexander Santos Lima
Annelien Bredenoord
4/10
Arie Kers
5/10
Alexander Santos Lima
6/10
Ed van Rijswijk
Prof.dr. Annelien Bredenoord
7/10
Ed van Rijswijk
Cortège during Opening Academic Year
8/10
Arie Kers
Annelien Bredenoord
9/10
rector Annelien Bredenoord
10/10
Annelien Bredenoord
Annelien Bredenoord
Prof.dr. Annelien Bredenoord
Cortège during Opening Academic Year
Annelien Bredenoord
rector Annelien Bredenoord

Achtergrond

Bredenoord studeerde theologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 in de medische ethiek aan de Universiteit Maastricht. In 2014 werd Bredenoord geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2017 is ze benoemd tot hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht.

Gedurende haar academische carrière heeft Bredenoord een groot aantal bestuurlijke/adviserende functies bekleed, o.a. voor het ZonMw bestuur en bij de Raad van Toezicht Amsterdam UMC  en veel maatschappelijke en leidinggevende ervaring opgedaan. Daarnaast is zij sinds 2015 Eerste Kamerlid voor D66 en sinds 2019 fractievoorzitter. 

Podcasts

Annelien Bredenoord geeft een inkijkje in haar boekenkast

In Bookmarks & Dog Ears gaat Bredenoord in gesprek met Het Rotterdamsch Leeskabinet over leesliefde.

Boeken op een plank in een bibliotheek

Gesprekken met vrouwelijke leiders in de academische wereld

Hoe werkte Bredenoord haar weg naar de top? In de podcast Breaking the Glass Ceiling vertelt ze hierover.

Interview Annelien Bredenoord - Opening Academic Year 2021-2022

Nieuws

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen