Bekijk het studieprogramma

Sociologie

Het studieprogramma in het kort

In de bacheloropleiding Sociologie houden we ons bezig met de grootste hedendaagse sociale veranderingen. Abstracte termen als mondialisering, flexibilisering, ongelijkheid, individualisering, secularisering en automatisering verwijzen naar ingrijpende veranderingen. Denk aan veranderingen op het gebied van werk en gezinsleven, steden, staten en internationale migratie:

 • Zekerheden in werk, inkomen en zorg worden steeds vaker vervangen door onzekere flexibilisering. Werknemers weten vaak niet of ze een vast contract krijgen, zijn genoodzaakt om als zelfstandige te werken en zijn niet automatisch gegarandeerd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen.
 • Migratie heeft de samenstelling en de structuur van zowel families als steden veranderd. Hoe krijgen nieuwkomers een plek en hoe veranderen zij het leven in de stad?
 • Nieuwe technologieën veranderen ons leven. Niet alleen ons werk verandert. Steden worden uitgerust met sensoren en overheden gebruiken algoritmen om eerder te kunnen ingrijpen in het handelen van mensen.

Hoe ziet het onderwijs eruit?

 • Het programma

  Studenten maken kennis met een scala aan theoretische perspectieven, vaardigheden en methoden om deze veranderingen en de gevolgen voor individuen, families, organisaties, steden, en overheden te kunnen bestuderen en doorgronden. 
 • Het eerste jaar

  In het eerste jaar leggen we de basis. Je volgt vakken in sociologie, maar ook andere vakgebieden die jou helpen bij het doorgronden van sociale veranderingen. Daarnaast leer je hoe je onderzoek doet en je bevindingen presenteert aan buitenstaanders.
 • Het tweede jaar

  In het tweede jaar staat de praktijk en het doen van onderzoek centraal. In de praktijkervaringsweken ga je stagelopen of voer je een onderzoek uit voor een organisatie. Daarnaast voer je samen met een aantal studiegenoten zelfstandig een sociologisch onderzoek uit (Research project), na eerst een gedegen basis in kwalitatief en kwantitatief onderzoek aangeleerd te hebben gekregen.
 • Het derde jaar

  In het derde jaar volg je een minor: een specialisatie. Je verdiept je in een bepaald onderwerp buiten sociologie. Je kunt er ook voor kiezen om op uitwisseling te gaan; je studeert dan voor een bepaalde periode aan een universiteit in het buitenland. Je sluit je bachelor af met een onderzoek dat je zelf uitvoert over een door jou gekozen onderwerp (Bachelor project).
ESSB Vlog Bachelor Sociologie

ESSB Vlog BSc Sociologie

Sea rescue is not a crime

Studie in cijfers

6-12u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
73%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Praktijkgericht

Een belangrijk kenmerk van de opleiding Sociologie in Rotterdam is de praktijkgerichtheid. In het eerste jaar krijg je interactieve hoorcolleges en werkcolleges. In de werkcolleges werk je aan concrete vragen en opdrachten. Door de combinatie van hoor- en werkcolleges verken je een wereld aan sociologische kennis. Naast kennisvakken krijg je in de opleiding ook professionele vaardigheden aangeleerd, zoals het verrichten van een literatuurstudie, het schrijven van een onderzoeksrapport en het presenteren van bevindingen. Ook wordt er in het tweede jaar tien weken stage gelopen, zodat je al vroeg in de opleiding kennis kan maken met de sociologische praktijk.

Sociologie in context

Bedrijven, overheden en organisaties willen vooruitkijken en beslissen. Om sociologische kennis over de samenleving te kunnen vertalen naar beleid en praktijk voor overheden en andere organisaties, is het belangrijk om kennis te hebben van beleid en bestuur. Sociologie in Rotterdam onderscheidt zich van andere sociologie-opleidingen in het land door in de opleiding ook aandacht te besteden aan de organisatorische, beleidsmatige en politieke context van sociale vraagstukken.

Rotterdamse sociologen beschikken niet alleen over een breed palet aan theoretische perspectieven en methoden, maar weten ook de vertaalslag van sociologisch onderzoek naar de praktijk te maken. Hierdoor hebben zij een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Vakken

Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands en Nederlandstalige studenten kunnen kiezen tussen een Nederlandstalig of Engelstalig tentamen.

Naast de inhoudelijke vakken, krijgen studenten ook academische vaardigheden aangeleerd. Sommige vaardigheden worden los van de inhoudelijke vakken aangeboden, terwijl andere vaardigheden in de inhoudelijke vakken worden opgenomen. Het gaat om de volgende academische vaardigheden: lezen, argumenteren, schrijven, presenteren, literatuuronderzoek, onderzoeksontwerp, beleidsadvisering, interviewen en data-analyse. 

Alle onderwijsprogramma's onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Bachelor 1

Blok 1

Skills - 8 ECTS

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Bachelor 2

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Bachelor 3

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen