Sociologie

Waarom Bachelor Sociologie studeren

Sociologie in Rotterdam biedt:

  • een praktijkgerichte opleiding. Je loopt stage, voert onderzoek uit en je leert presenteren, schrijven en interviewen;
  • onderwijs over de grootste hedendaagse sociale vraagstukken, zoals migratie en ongelijkheid;
  • intensief en activerend onderwijs in kleinschalige werkgroepen, zoals probleemgestuurd onderwijs in het eerste jaar;
  • een vertaalslag van sociologisch onderzoek naar gedegen interventies in sociale vraagstukken.

Rotterdam is de perfecte thuishaven voor de opleiding Sociologie. De stad is een laboratorium waarin grote, sociale vraagstukken van onze tijd, zoals migratie of ongelijkheid, geobserveerd en bestudeerd kunnen worden. Voor studenten is Rotterdam de ideale plek om de theorie die de opleiding Sociologie biedt toe te passen in de praktijk.

Ik koos voor Rotterdam vanwege de kleinschalige onderwijsgroepen. Dit nieuwe leersysteem prikkelt studenten om beter te presteren.
Kimberly Walden
Studente Sociologie
Lees Kimberly's verhaal over Kimberly Walden