Design als onderzoeksmethode

Haley Truong

Welke onderzoeksmethoden gebruiken we?

Wij gebruiken de design-methode. Met behulp van onder andere probes, persona’s en vormen van mapping krijgen we een helder inzicht in factoren die een probleem in stand houden. Zo begrijpen we bijvoorbeeld reacties beter en zien voor wie beleid van belang is.

Waarom is gekozen voor deze manier van onderzoek doen?

Conventionele onderzoeksmethoden zoals interviews, survey’s en observaties geven vaak geen adequaat beeld van de complexiteit van een probleem. Ook wordt de beleefwereld van degenen die het probleem ervaren niet duidelijk en wordt er geen helder licht geworpen op hoe probleemfactoren een probleem in stand houden. Met design-methoden kan je vaak wel een adequaat beeld schetsen. En – nog belangrijker – om van het probleem naar oplossingen te gaan biedt een ontwerpende onderzoeksaanpak veel meer handvatten om dit op creatieve wijze te doen.

Hoe maakt onze onderzoeksmethode impact?

Het gebruik maken van ontwerpende methoden zowel als onderzoeksmethode als het vinden van oplossingen maakt dat we een probleem veel beter kunnen begrijpen in termen van oorzaak-gevolg relaties, de belevingswereld van de betrokkenen en de betrokkenheid van meerdere actoren. Niet alleen biedt dat een veel rijker fundament om een oplossing op te baseren, het vinden van de oplossing zelf kan aan de hand van ontwerpende methoden op een veel creatievere en co-creërende manier plaatsvinden. Bijvoorbeeld door participanten in een workshop na te laten denken over een analogie, een situatie die lijkt op de probleemsituatie, maar juist nieuwe handvatten biedt om de probleemsituatie op een nieuwe manier het hoofd te bieden. Concreet: als we een ziekenhuiskamer zouden inrichten als hotel, hoe zou het er dan uitzien?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen