Jeugd en Gezin

Ouders met hun kind aan tafel
Vader met kinderen
nathan Dumlao

Wat onderzoeken we?

De jeugd heeft de toekomst. Maar volgende generaties krijgen te maken met grote uitdagingen zoals klimaatverandering, pandemie├źn en een vergrijzende samenleving. Hoe kunnen we hen de best mogelijke kansen geven? En hoe zorgen we ervoor dat alle jongeren goed meekomen? Wij onderzoeken factoren die bijdragen aan een goede ontwikkeling van kinderen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Kinderen en jongeren verdienen de best mogelijk kansen om op te groeien tot gezonde en gelukkige volwassenen. Als ortho- en gezinspedagogen doen wij onderzoek naar de omgeving waarin zij opgroeien. Bijvoorbeeld hun familie, opvoeders en (romantische) relaties.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Om inzicht te krijgen in welke omgevingsfactoren bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zoals observaties en langdurig vragenlijstonderzoek. Wij willen met ons onderzoek recht doen aan diversiteit, want geen kind of gezin is hetzelfde.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Met ons onderzoek naar hoe gezinnen en kinderen zich ontwikkelen, maken we inzichtelijk wat bijdraagt aan een goede ontwikkeling en wat deze ontwikkeling in de weg staat. Wat werkt er wel en niet in de jeudgzorg? Wat kunnen we doen om huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren? Hoe draagt de dagelijkse opvoedpraktijk bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren? En hoe kan het effect van opvoeding van kind tot kind verschillen?

We onderzoeken dit onder meer door het dagelijks leven van gezinnen en kinderen in kaart te brengen met innovatieve onderzoeksmethoden, zoals nieuwe interviewtechnieken en experience sampling. En door het uitvoeren van onafhankelijke evaluaties van interventies in de praktijk. Door wetenschappelijk onderzoek in - en samen met - de praktijk wordt duidelijk wat werkt, voor wie het werkt en hoe het werkt. Met deze kennis informeren we beleidsmakers en professionals, kunnen we interventies effectiever maken en verzinnen we innovatieve oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen