Movez Lab

Netwerken en Partners
 • Het Behavioural Science Institute (BSI) is een onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

 • Het Erasmus SYNC lab onderzoekt de dynamische ontwikkeling van het brein van adolescenten. SYNC staat voor Society, Youth and Neuroscience Connected. 

 • BIG’r wil met bewezen inzichten vanuit de gedragswetenschap het gedrag van Rotterdammers positief stimuleren voor een gezonder en levenskrachtig Rotterdam.

 • Het Dutch Young Consumers Network verenigt onderzoekers van verschillende universiteiten in Nederland die een gemeenschappelijke interesse delen in jongeren als mediagebruikers.

 • De Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) is het onderzoeksinstituut voor Communicatiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

 • iHub brengt wetenschappers samen uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, techniek en natuurwetenschappen. iHub pakt urgente vragen aan die ontstaan door de toegenomen digitalisering en dataficatie van wetenschap en samenleving.

 • Het Network Institute doet onderzoek naar de interactie tussen digitale technologie en de samenleving, of: de Digital Society.

 • Het centrum bestudeert de sociale, juridische en normatieve impact van opkomende digitale technologieën.

 • ICA is een academische vereniging voor wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de studie, het onderwijzen en toepassen van alle aspecten van menselijke communicatie en communicatie met behulp van technologie.

 • ISBNPA stimuleert, promoot en pleit voor innovatief onderzoek en beleid op het gebied van gedragsmatige voeding en lichaamsbeweging ter verbetering van de menselijke gezondheid wereldwijd.

 • Kijkwijzer informeert ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film schadelijk kan zijn voor kinderen.

 • De Tubeschool is de plek waar jij kunt leren YouTuber te worden!

 • Youngworks wil jongeren niet alleen begrijpen en beïnvloeden, maar hun klanten ook inspireren en helpen om een positieve impact te realiseren op het leven van jongeren.

 • Nederland mediawijs’: meer dan duizend netwerkpartners maken zich samen hard voor een Nederland waarin iedereen mediawijs is of wordt. Want Nederlanders die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.

 • Artificial Intelligence Research Department van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 • Edux is er voor professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Ze  versterken professionals met advies, training en coaching.

 • De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een onafhankelijk idealistisch instituut dat relevante mediaontwikkelingen signaleert, interpreteert en vertaalt in toegankelijke informatie, zodat mensen in staat zijn media op positieve wijze te benutten voor hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen.

 • New Momentum ontwikkelt digitale onderzoeksmethoden om social-maatschappelijke onderstromen op digitale medianetwerken in kaart te brengen. We smeden innovatieve media-allianties en leiden digitale co-creatiesessies voor inclusieve (publieke) mediacampagnes.

 • Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) is het kerninitiatief  voor crossdisciplinaire inzichten in Data, AI & Digitalisering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Erasmus MC is is een internationaal gerenommeerd academisch ziekenhuis.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen