Effectieve en Efficiënte Leeromgevingen

Erasmus University Medical Center

Wat onderzoeken we? 

Het onderwijspsychologische onderzoek richt zich op het identificeren van de omstandigheden waaronder mensen het beste kunnen leren en presteren. Daarbij proberen we inzicht te krijgen in de onderliggende cognitieve mechanismen en onderzoeken we hoe deze kennis kan worden toegepast om effectieve en efficiënte leeromgevingen te creëren.  

Waarom doen we dit onderzoek en op welke manier? 

Een belangrijk doel van de onderzoeksgroep is het ontwikkelen van praktische toepassingen voor innovatief en effectief onderwijs. Wij gebruiken hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zowel in het lab als in de maatschappij, bij lerenden van alle leeftijden.  

Wij focussen ons onderzoek op nieuwe ontwikkelingen zoals het: 

 • Ontwerpen van effectieve multimedia leeromgevingen (combineren van tekst, video en afbeeldingen).  
 • Verrijken van instructie met lichamelijke bewegingen om leerprestaties te verbeteren. 
 • Effectief gebruik van online en blended leeromgevingen om het leerproces te ondersteunen.   
 • Gebruik van data uit online leeromgevingen ter personalisatie van het onderwijs.  
 • Ontwikkelen en onderzoeken van Apps ter verbetering van zelf-gereguleerd leren. 

Hoe maakt ons onderzoek impact? 

Voor ons onderzoek naar richtlijnen voor het ontwerp van effectieve en efficiënte leeromgevingen, werken wij samen met verschillende partners zoals instructie-ontwerpers, docenten, scholen, bedrijven en educatieve uitgevers. 

In het verleden hebben deze samenwerkingen geleid tot de volgende ontwikkelingen in de praktijk: 

 • Op basisscholen worden lichamelijke activiteiten gebruikt bij het leren rekenen, leren van taal en leren van aardrijkskunde.  
 • Online leeromgevingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken, zoals personalisatie en 'nudging', worden ontworpen.  
 • In het middelbaar en hoger onderwijs wordt zelfgereguleerd leren gestimuleerd, onder andere met een door ons ontwikkelde mobiele applicatie. 
 • Leesbegrip en strategisch lezen worden door middel van het gebruik van digitale media en video’s in 'family literacy programma’s' gestimuleerd in samenwerking met de ouders. 
 • Docenten in het primaire onderwijs worden voorzien van een Toolbox met instructieprincipes. 
 • Adviseren van onderwijsuitgeverijen bij de ontwikkeling van online lesmateriaal. 
 • Het schrijven van een rapport over voorlezen voor Stichting Lezen. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen