Motivatie, stress en bevlogenheid

LinkedIn Sales Solutions

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken welke factoren invloed hebben op motivatie op de werkvloer. Daarbij kijken we, onder andere, naar de rol van werk- en organisatiekenmerken. In dit onderzoek worden ook factoren zoals stress en bevlogenheid meegenomen aangezien deze vaak sterk samenhangen met de motivatie en het welzijn van de werknemers.

Waarom doen we dit onderzoek? 

Motivatie hangt relatief sterk samen met het welzijn en de prestaties van werknemers. Kennis over de factoren die motivatie beinvloeden zijn daarom van belang om banen zo in te richten dat ze het beste uit de werknemers halen en hun welzijn kunnen verbeteren of in stand houden. Bovendien helpt het om beter te begrijpen waarom werknemers bepaalde keuzes maken, zoals het verlaten van een organisatie, het vertonen van onethisch gedrag, of de keus voor een specifiek beroep (bijvoorbeeld in de publieke sector).

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Veel van ons onderzoek is kwantitatief (survey, experimenten), maar kwalitatief onderzoek sluiten we zeker niet uit.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

De kennis over werk, motivatie, stress en bevlogenheid/flow die is verkregen uit ons onderzoek wordt ruimschoots toegepast in de praktijk en heeft invloed op hoe publieke en private organisaties hun werk inrichten of hun HR-management vormgeven. De toepassing kan bestaan uit het gebruiken van instrumenten (bijvoorbeeld vragenlijsten) om het welzijn en de attitudes van werknemers te monitoren. Maar ook uit het toepassen van de specifieke modellen van werkkenmerken om de inhoud van werk te verbeteren. In de praktijk is er een grote belangstelling voor de wetenschappelijke kennis over stress, creativiteit, flow en motivatie. Deze kennis wordt gebruikt in traningen of workshops ter bevordering van de ontwikkeling van de medewerkers of ten behoeve van een meer efficiƫnte of effectieve bedrijfsvoering. De inzichten worden ook gebruikt bij de vormgeving van het HR-beleid van organisaties.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen