Persoonlijkheidsstoornissen

Vrouw op stoel
Een vrouw met een lach
Sydney Sims

Wat onderzoeken we?

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:

  1. Wat is de invloed van traumabehandeling op mensen met persoonlijkheidsstoornissen?
  2. Wat is het effect van kortdurende psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen?
  3. Wat is de impact van psychotische verschijnselen bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis en hoe zijn deze te behandelen?

Waarom doen we dit onderzoek?

Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor en de lijdensdruk voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is hoog. De behandeling bestaat uit psychotherapie die vaak lang en intensief is en waarvan de kosten hoog en de wachtlijsten lang zijn. Over het effect van traumabehandeling en de kortdurende experiëntiële schematherapiegroep op de ernst van persoonlijkheidsstoornissen is nog weinig bekend.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Onze onderzoeksgroep is in 2021 gestart met een RCT (Randomized Controlled Trial) naar het effect van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). In 2022 start een naturalistische studie naar het effect van de tweede interventie. Mensen met psychotische verschijnselen bij een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben een hoger risico op suïcidaal gedrag en een ongunstiger beloop. Met ons onderzoek vergroten wij de kennis over (de behandeling van) persoonlijkheidsstoornissen en de kennis over het effect van cognitieve gedragstherapie en transcranial direct current stimulation.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben last van stigma’s. Vanuit zowel bevolking als hulpverleners spelen vooroordelen een negatieve rol. Persoonlijkheidsstoornissen worden vaak niet herkend. Een grote misvatting is dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen (lastig) gedrag vertonen in plaats van dat zij symptomen hebben van een ernstige ziekte. Ook wordt gedacht dat persoonlijkheidsstoornissen niet behandeld kunnen worden, want: ‘zo ben je nu eenmaal’. Behandeling is echter goed mogelijk: ongeveer de helft van de mensen voldoet na behandeling niet meer aan de criteria voor een persoonlijkheidsstoornis.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn vrijwel allemaal getraumatiseerd, vaak al op de kinderleeftijd. Daardoor ervaren zij heftige emoties die zij moeilijk kunnen reguleren. Met onze onderzoeken dragen wij bij aan een beter begrip van de ernst van deze stoornissen. Doel van onze interventiestudies is de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen korter en effectiever te maken. Het effect daarvan is minder wachtlijsten en minder kosten. En het belangrijkste effect is dat mensen sneller minder klachten ervaren en dat hun kwaliteit van leven verbetert.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen