Waarom deze studie

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Wil jij aan de slag met psychologische vraagstukken over leren, presteren en motivatie op de werkvloer? Dan is de master Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam iets voor jou!

Waarom een master in Psychologie studeren in Rotterdam?

 • Actief onderwijs door middel van probleemgestuurd onderwijs, waarbij je in kleine groepen werkt aan het oplossen van psychologische vraagstukken.
 • Ruime aandacht voor het ontwikkelen van professionele vaardigen door het volgen van practica en de mogelijkheid om stage te lopen. 
 • Keuze uit zes verschillende specialisaties. 

Waar gaat deze masterspecialisatie over?

Hoe krijg je de juiste persoon op de juiste werkplek? Hoe houd je medewerkers bevlogen en gemotiveerd? In de masterspecialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie zoeken we antwoorden op dit soort vragen. Je doet kennis op over positief organisatiegedrag, zoals job crafting, bevlogenheid en prestaties. Je leert over de rol van emotiemanagement in organisaties. Daarnaast bestudeer je de laatste trends op het gebied van teamprocessen en de selectie en socialisatie van personeel. Denk bijvoorbeeld aan webcamtests en serious games als selectie-instrumenten. Onderwerpen die je in deze master tegenkomt zijn:

 • job crafting en playful work design;
 • groepsprocessen en teamdiversiteit;
 • selectie en assessment;
 • ondernemerschap en prestatie;
 • bevlogenheid en burnout;
 • leiderschap.

In dit programma maak je jezelf de vaardigheden van een professionele organisatiepsycholoog eigen. Denk daarbij aan conflicthantering en mediation in organisaties, het ontwikkelen en uitvoeren van een selectieprocedure en het uitvoeren van organisatiepsychologisch onderzoek.

Dit programma benadrukt de positieve organisatiepsychologie en kijkt ook naar de rol van proactief gedrag en nieuwe methoden van personeelselectie in moderne organisaties. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan webcamtests en computergames als selectieonderdelen.
Je leert bijvoorbeeld hoe je kunt optreden als mediator in conflicten en op welke wijze een selectieprocedure van het begin tot het einde wordt opgezet.
Wat vooral bijzonder is aan deze master is dat het niet alleen ingaat op wat er mis kan gaan op de werkvloer, maar ook vooral focust op hoe je als psycholoog werkomstandigheden kan verbeteren.
Tijdens de master word je begeleid door docenten met een zeer gedegen kennis van hun vakgebied. Daarnaast is er veel ruimte voor individueel contact en begeleiding, onder andere tijdens het schrijven van je scriptie.

 

Waarom een master in Psychologie studeren in Rotterdam?

 • Je leert op een actieve manier en werkt in kleine groepen aan het oplossen van psychologische vraagstukken (Probleemgestuurd Onderwijs);
 • Je ontwikkelt professionele vaardigen door practica te volgen en stage te lopen; 
 • Je master bij de Erasmus Universiteit Rotterdam behoort tot de beste masteropleidingen Psychologie van Nederland;
 • Je ontwikkelt je tot een allround professional die wetenschappelijke kennis kan toepassen in de praktijk;
 • Je hebt als afgestudeerde een streepje voor door je goede theoretische basis en uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen